Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Organizacyjny
Gmina Inowrocław - Wydział Organizacyjny
 1. Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Mieszkańców.
 2. Aktualizacja Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.
 3. Załatwianie spraw z zakresu zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy obywateli RP oraz cudzoziemców.
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie meldunków, wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego oraz unieważnianie dowodów osobistych.
 6. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Mieszkańców, Rejestru Wyborców.
 7. Sporządzanie Rejestru Wyborców w wyborach powszechnych oraz udostępnianie spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, sporządzanie pełnomocnictw do głosowania.
 8. Sporządzanie rejestru i listy stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 9. Utrzymanie budynku Urzędu i pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników w stanie spełniającym wymogi BHP i ppoż.
 10. Zabezpieczenie materiałów biurowych i sprzętu do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 11. Organizowanie remontów pomieszczeń biurowych.
 12. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku, odpowiedzialności cywilnej itp.
 13. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 14. Zadania związane z bieżącą obsługą informatyczną Urzędu.
 15. Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji.
 16. Realizacja korespondencji wychodzącej i współpraca z Urzędem Pocztowym.
 17. Budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu.
 18. Informowanie Interesantów o funkcjonowaniu Urzędu, sposobie załatwiania spraw oraz udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania Mieszkańców.
 19. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
 20. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wydawania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Referat Obsługi Mieszkańców i Urzędu
Kierownik

Agnieszka Hulisz
tel.: 52 355 58 24
e-mail: agnieszka.hulisz@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. obsługi interesantów
Blanka Kosicka
e-mail: bok@gminainowroclaw.eu
tel.: 52 355 58 10

Stanowisko ds. IT
Daniel Kościelny
tel.: 52 355 58 42
e-mail: daniel.koscielny@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. administrowania stronami internetowymi
Maciej Eich
tel.: 52 351 05 75
e-mail: maciej.eich@gminainowroclaw.eu


Referat Spraw Obywatelskich
Stanowisko ds. ewidencji ludności

Olga Kuśmirek
tel.: 52 355 58 25
e-mail: olga.kusmirek@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. dowodów osobistych
Joanna Stopinska
tel.: 52 355 58 27
e-mail: joanna.stopinska@gminainowroclaw.eu


Referat Kadr i Archiwum
Kierownik
Anna Szyperska
tel.: 52 355 58 20
e-mail: anna.szyperska@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. archiwum
tel.: 52 355 58 64

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę