Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
Gmina Inowrocław - Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
 1. Identyfikacja i przygotowanie inwestycji - przeprowadzenie konsultacji i badań potrzeb w gminie, doprecyzowanie funkcjonalności z mieszkańcami i ekspertami, przygotowanie opisu inwestycji wraz z możliwościami i potencjalnymi źródłami finansowania, (wraz z krytycznymi warunkami finansowania).
 2. Identyfikacja i wytypowanie obszarów i celów wsparcia środków zewnętrznych wraz z dopasowaniem ich do specyfiki Gminy Inowrocław, koordynacja przygotowania projektów inwestycji, przeprowadzenie procesu aplikowania o środki.
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania i rozliczenia dotacji z funduszy unijnych, budżetu państwa, województwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych, za zadania inwestycyjne gminy.
 4. Kontrola procesu i kosztów realizacji inwestycji.
 5. Prowadzenie zadań w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie ich realizacji.
 6. Wspólnie z kierownikami jednostek prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, gospodarowaniem, wykonywaniem remontów i bieżącej konserwacji nieruchomości należących do gminy.
 7. Prowadzenie ewidencji dróg oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym na terenie gminy.
 10. Nadzór nad projektami, realizacją i utrzymaniem zieleni na terenie gminy.
 11. Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie zaopatrzenia Gminy w dostawy wody, gazu i energii elektrycznej.
 12. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.
 13. Prowadzenie zadań z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów.
 14. Przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji.


Dyrektor
Sławomir Kot
tel.: 52 355 58 30
e-mail: slawomir.kot@gminainowroclaw.eu

Referat Zamówień Publicznych oraz Pozyskiwania i Rozliczania Środków Pozabudżetowych
Kierownik
Marcin Rychłowski
tel.: 52 355 58 29
e-mail: marcin.rychlowski@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Anna Szczygieł
tel.: 52 355 58 76
e-mail: anna.szczygiel@gminainowroclaw.eu


Referat Projektów, Inwestycji oraz Remontów Bieżących
Kierownik
Tomasz Gańczak
tel.: 52 355 58 26
e-mail: tomasz.ganczak@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. remontów i gospodarowania mieniem komunalnym
Romuald Mańkowski
tel.: 52 355 58 29
e-mail: romuald.mankowski@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. inwestycji
Małgorzata Gołębiewska
tel.: 52 355 58 54
e-mail: malgorzata.golebiewska@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. dróg
Bartosz Jaworski
tel.: 52 355 58 84
e-mail: bartosz.jaworski@gminainowroclaw.eu
 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę