Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Finansowy
Gmina Inowrocław - Wydział Finansowy
 1. Prowadzenie rachunkowości dla Urzędu Gminy i organu Gminy.
 2. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów do zapłaty oraz realizacja przelewów i wypłat.
 3. Zgłaszanie Skarbnikowi zastrzeżeń co do legalności i poprawności operacji księgowych oraz dowodów księgowych.
 4. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu Gminy.
 5. Obsługa płacowa pracowników Urzędu Gminy oraz radnych i sołtysów, rozliczenia z organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Prowadzenie ewidencji wartościowej środków trwałych i wyposażenia.
 7. Wprowadzanie zmian do budżetu, przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Prowadzenie postępowań w zakresie wymiaru podatków lokalnych pobieranych przez Gminę.
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat pobieranych przez Gminę.
 10. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT w gminie.
 11. Prowadzenie postępowań w zakresie Pomocy publicznej.
 12. Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
 13. Prowadzenie postępowań o zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
 14. Nadzorowanie inkasa, rozliczanie sołtysów z inkasa podatków i opłat.
 15. Przygotowywanie upomnień i wezwań do zapłaty należności oraz podejmowanie czynności mających na celu wezwanie dłużnika do dobrowolnej wpłaty zaległości podatkowych.
 16. Wystawianie tytułów wykonawczych, kierowanie ich do egzekucji.
 17. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych dla radców prawnych celem złożenia pozwów sądowych.
 18. Współpraca z urzędem skarbowym i komornikami.
 19. Wystawianie zaświadczeń stwierdzających stan zaległości oraz o niezaleganiu.


Zastępca Skarbnika Gminy
Agnieszka Rybińska
tel.: 52 355 58 34
e-mail: agnieszka.rybinska@gminainowroclaw.eu


Referat Księgowości Budżetowej
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki
Małgorzata Mechelewska
tel.: 52 355 58 37
e-mail: malgorzata.mechelewska@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. inwestycji i środków trwałych
Elżbieta Benke
tel.: 52 355 58 38
e-mail: elzbieta.benke@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń
Agata Dobrzelecka
tel.: 52 355 58 35
e-mail: agata.dobrzelecka@gminainowroclaw.eu


Referat Księgowości Podatkowej
Kierownik Damian Szumiński
tel.: 52 355 58 39
e-mail: damian.szuminski@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. wymiaru podatków - osoby fizyczne i ulg
Katarzyna Kaczmarek
tel.: 52 355 58 40
e-mail: katarzyna.kaczmarek@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. egzekucji i księgowania należności
Izabela Fita
tel.: 52 355 58 49
e-mail: izabela.fita@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. księgowania podatków lokalnych i windykacji podatków
Magdalena Jaskulska
tel.: 52 355 58 41
e-mail: magdalena.jaskulska@gminainowroclaw.eu

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę