Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Cyfryzacji, Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
Gmina Inowrocław - Wydział Cyfryzacji, Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
 1. realizacja zadań związanych z bieżącą obsługą informatyczną Urzędu;
 2. realizacja działań na rzecz transformacji cyfrowej oraz upowszechniania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie w tym:
  a) nadzór i realizacja nad wykonaniem założeń Polityki Cyfryzacji Gminy,
  b) współdziałanie z Wydziałem Infrastruktury w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
  c) współpraca z innymi gminami w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z województwem, powiatami i organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi, wspólne realizowanie projektów, integrowanie lokalnych społeczności,
  d) koordynacja spraw związanych z rozwojem elektronicznej administracji, systemów informacji przestrzennej, e-usług,
  e) utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwaw Gminie,
  f) przygotowywanie i realizacja projektów informatycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  g) prowadzenie serwisów internetowych i informacyjnych dotyczących e-projektów;
  h) prowadzenie wspólnych projektów Gminy i jej jednostek,
  i) nadzór nad realizacją zadań w ramach działalności w zakresie telekomunikacji;
 3. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym przy prowadzeniu kalendarza zadań i wydarzeń promocyjnych na terenie Gminy;
 4. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Gminę środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, w tym z funduszy europejskich;
 5. opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy zewnętrznych;
 6. współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie spraw realizowanych przez Wydział.

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę