Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych
Gmina Inowrocław - Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych
 1. Inicjowanie i utrzymywanie dwustronnej komunikacji z Mieszkańcami gminy.
 2. Koordynacja / prowadzenie kalendarza wydarzeń gminnych.
 3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie publikacji oraz organizacji wydarzeń.
 4. Współpraca z powiatem, sąsiednimi gminami i wydawnictwami w zakresie promocji Gminy.
 5. Produkcja materiałów promocyjnych Gminy.
 6. Realizacja zadań z zakresu inicjatywy lokalnej.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Realizacja zadań Gminy w zakresie zdrowia publicznego.
 9. Realizacja zadań z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami.
 10. Przeprowadzanie konsultacji społecznych.
 11. Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.
 12. Opracowywanie materiałów graficznych.
 13. Gromadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej i audiowizualnej dotyczącej Gminy.
 14. Wdrażanie i koordynowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych form komunikacji z mieszańcami.


Dyrektor
Wiesława Wanta-Eich
tel.: 52 355 58 28
e-mail: wieslawa.wanta-eich@gminainowroclaw.eu
Referat Komunikacji Społecznej i Kultury
Stanowisko ds. kultury i komunikacji

Ireneusz Gregowski
tel.: 52 351 05 75
e-mail: ireneusz.gregowski@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. kultury i komunikacji
Agata Kuczyńska
tel.: 52 351 05 75
e-mail: agata.kuczynska@gminainowroclaw.eu

 

Referat Współpracy z NGO, Zdrowia, Sportu i Konsultacji Społecznych

Stanowisko wieloosobowe ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Aleksandra Błoch
e-mail: aleksandra.bloch@gminainowroclaw.eu
tel.: 52 355 58 68

Martyna Żywocka
e-mail: martyna.zywocka@gminainowroclaw.eu
tel.: 52 355 58 74

Stanowisko ds. obsługi sołectw
Paweł Kruczykowski
tel.: 52 355 58 48
e-mail: pawel.kruczykowski@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. aktywizacji społeczności lokalnych
Katarzyna Gregowska
e-mail: katarzyna.gregowska@gminainowroclaw.eu
tel.: 533 087 521

Pomoc administracyjna

Marta Lubomska
e-mail: marta.lubomska@gminainowroclaw.eu
tel.: 52 355 58 68

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę