Gmina
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Jan Rutkowski
Gmina Inowrocław - Jan Rutkowski

Prof.  Jan Rutkowski, zaliczany do grona najlepszych i najaktywniejszych polskich konserwatorów dzieł sztuki okresu międzywojennego. Ten wybitny artysta malarz, kopista, przyszedł na świat 10 maja 1881 roku w Miechowicach.

Praktykę artystyczną Jan Rutkowski podjął w pracowni wybitnego berlińskiego konserwatora dzieł sztuki, Aloisa  Hausera. Po jej odbyciu kontynuował  naukę w   drezdeńskiej   Królewskiej Saskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych (Königlich Sächsische Kunstgewerbeschule), którą ukończył w 1905 roku  uzyskując  dyplom z wyróżnieniem. W latach kolejnych studiował w pracowni prof. Donadiniego, oraz w szkole rysunku Halm w Monachium. Cztery lata później  był już w  Paryżu. W mieście „Artystów i zakochanych”  kopiował  wybitne dzieła malarskie. Po powrocie do kraju, gdy Polska odzyskała niepodległość, został kierownikiem pracowni konserwatorskiej Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Równolegle wykładał w poznańskiej  Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej. W 1922, gdy na mocy  traktatu ryskiego powróciła  do Polski z Rosji część  polskich zabytków artystycznych powierzono mu Pracownię Konserwacji Obrazów na Zamku Królewskim w Warszawie, mianując jednocześnie radcą Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki. Konserwował ponadto dzieła tej rangi co: Ołtarz Wita Stwosza, obrazy Matki Boskiej  Częstochowskiej i Matki Boskiej  Ostrobramskiej, a także najwybitniejsze polskie dzieła sztuki średniowiecznej i renesansowej. Jest współautorem, opublikowanej w roku 1927 pracy „Konserwacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 1925-1926”, będącej prekursorską dokumentacją konserwatorską. W roku 1928 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast trzy lata później, papież Pius XI  w uznaniu zasług na polu sztuki sakralnej, nadał mu tytuł Cameriere Onorario di Spada e Cappa. Był ożeniony  z Józefą Żarniewicz, miał czworo dzieci: Wita, Adama, Juttę i Andrzeja. Zmarł 17 marca 1940 w Warszawie, pochowany na cmentarzu powązkowskim (katakumby).

Prof. Jana Rutkowskiego z całą pewnością można zaliczyć to panteonu najwybitniejszych obywateli gminy Inowrocław.  Jego  zasługi w zakresie prac konserwatorskich są bezcenne. Był jednym z najlepszych i najaktywniejszych polskich konserwatorów dzieł sztuki okresu międzywojennego. Jego wiedzę i doświadczenie cenili w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz hierarchowie kościoła, specjaliści w zakresie  sztuki i ochrony zabytków.  Prof. Rutkowski był członkiem komisji mieszanej opieki nad zabytkami kościelnymi powołanej  dla archidiecezji  gnieźnieńskiej. 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę