Gmina
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Stanisław Brzeski
Gmina Inowrocław - Stanisław Brzeski

Stanisław Brzeski - ziemianin, urodzony 24 maja 1870 r. w Cieślinie, syn Franciszka i Zofii z domu Parzelskiej.

Ukończył gimnazjum w Poznaniu. Maturę zdał w jednym z gimnazjów w Nadrenii. Służbę wojskową odbył w Niemczech, uzyskując stopień rotmistrza. Po demobilizacji gospodarował w Radłówku, a od 1 lipca 1899 r. przejął również dobra rycerskie Cieślin i Sójkowo. W 1893 r. należał do grona współzałożycieli Wydawnictwa i Drukarni „Dziennika Kujawskiego” w Inowrocławiu. Aktywnie występował przeciwko ustawie wywłaszczeniowej. Wiele czasu poświęcał pracy społecznej w organizacjach rolniczych. Członek, następnie prezes i prezes honorowy inowrocławskiego Kółka Rolniczego. Od 1909 do 1914 r. piastował funkcję sekretarza, zaś od 1912 do 1924 r. prezesa Towarzystwa Rolniczego Inowrocławsko-Strzelińskiego, gdzie z tytułu swej działalności zdobył zaufanie i szczere uznanie. W 1914 r. został sędzią przysięgłym, a pięć lat później mianowany radcą Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu i wybrany członkiem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Inowrocławiu.

Podczas powstania wielkopolskiego członek Powiatowej Rady Ludowej, zarazem komisarz „Straży Ludowej”. Po I wojnie światowej członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Inowrocławiu, patron i członek Rady Szkolnej Szkoły Powszechnej w Cieślinie, członek honorowy Zarządu Okręgowego Związku Ziemian, członek Zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności na powiat inowrocławski, prezes zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Buraków Cukrowych przy Cukrowni w Tucznie.

Zmarł 16 września 1929 r. w Inowrocławiu.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę