Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Kalendarz zbiórki odpadów komunalnych
Gmina Inowrocław - Kalendarz zbiórki odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,
w poniższym załączniku przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2023 roku.

Jednocześnie przypominamy, że odpady należy wystawić do godz. 7.00 przed teren posesji, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. Informujemy też, że w celu ułatwienia reklamacji pojazdy odbierające odpady wyposażone są w system monitoringu audio-wizualnego. Odbiór dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, odpady przemysłowe nie będą zabierane.

Dodatkowo do Państwa dyspozycji jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Kruśliwcu 12, czynny w godzinach: wtorek, czwartek i piątek 7.30 - 15.30, poniedziałek i środa 7.30 - 18.00, sobota 9.00 - 13.00,
tel.: 603 628 804.

Do PSZOK nieodpłatnie można dostarczyć odpady komunalne: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, makulaturę, szkło, leki, baterie i akumulatory, meble, opony od samochodów osobowych (do 4 szt./osobę), odzież, odpady zielone, chemikalia, czysty gruz (do 1,5 m3), elektrośmieci.

Telefon do operatora: 52 342 74 40 wew. 61, 23 lub 29 oraz 52 342 19 93,
Dział Eksploatacji (Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55, 56 oraz 52 342 62 58.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne nr. kont do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Prosimy o zawiązywanie worków i trzymanie psów na uwięzi.
3. Kolorystyka worków do segregacji:
- Frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, zbiera się w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
- Frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, zbiera się w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
- Frakcje odpadów w skład których wchodzą odpady metali, odpady tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
- Frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbiera się w workach/pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
Popioły i żużle proponujemy wrzucać do szarych, metalowych pojemników (w celu uniknięcia samozapłonu).
Odpady resztkowe - niesegregowane, zmieszane proponujemy wrzucać do pojemników koloru czarnego, lub z naklejką: „odpady zmieszane”.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji BLISKO - systemu informacji o gospodarowaniu odpadami w telefonie (do pobrania ze sklepu Google PLAY i App Store), dzięki niej będziecie Państwo informowani m.in. o terminach wywozu odpadów komunalnych.

Kontakt do Urzędu Gminy: 52 355 58 44, mail: odpady@gminainowroclaw.eu

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Harmonogram odbioru odpadów - II półrocze 2023 r.  
(224 KB / .pdf)
 
Na górę