Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Kalendarz zbiórki odpadów komunalnych
Gmina Inowrocław - Kalendarz zbiórki odpadów komunalnych

W poniższym załączniku przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024.

Jednocześnie przypominamy, że odpady należy wystawić do godz. 7.00 przed teren posesji, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. Informujemy też, że w celu ułatwienia reklamacji pojazdy odbierające odpady wyposażone są w system monitoringu audio-wizualnego. Odbiór dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, odpady przemysłowe nie będą zabierane.

Dodatkowo do Państwa dyspozycji jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Kruśliwcu 12, czynny w godzinach:
wtorek, czwartek i piątek 7.30 - 15.30,
poniedziałek i środa 7.30 - 18.00,
sobota 9.00 - 13.00,
tel.: 603 628 804.

Do PSZOK nieodpłatnie można dostarczyć odpady komunalne: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, makulaturę, szkło, leki, baterie i akumulatory, meble, opony od samochodów osobowych (do 4 szt./osobę), odzież, odpady zielone, chemikalia, czysty gruz (do 1,5 m3), elektrośmieci.

Telefon do operatora:
tel.: 52 342 74 40   wew. 61, 23, 29
tel.: 52 342 19 93
Dział Eksploatacji (Dyspozytorzy):
tel.: 52 342 74 40   wew. 59, 55, 56
tel.: 52 342 62 58

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne numery kont do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Prosimy o zawiązywanie worków i trzymanie psów na uwięzi.
3. Kolorystyka worków do segregacji:
- Frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, zbiera się w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
- Frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, zbiera się w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
- Frakcje odpadów w skład których wchodzą odpady metali, odpady tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
- Frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbiera się w workach/pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
Popioły i żużle proponujemy wrzucać do szarych, metalowych pojemników (w celu uniknięcia samozapłonu).
Odpady resztkowe - niesegregowane, zmieszane proponujemy wrzucać do pojemników koloru czarnego, lub z naklejką: „odpady zmieszane”.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji BLISKO - systemu informacji o gospodarowaniu odpadami w telefonie (do pobrania ze sklepu Google PLAY i App Store), dzięki niej będziecie Państwo informowani m.in. o terminach wywozu odpadów komunalnych.

Kontakt do Urzędu Gminy
tel.: 52 355 58 44
e-mail: odpady@gminainowroclaw.eu
 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Harmonogram odbioru odpadów - 2024 r.  
(245 KB / .pdf)
 
Na górę