Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gmina Inowrocław - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informujemy, że przystąpiliśmy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), czyli strategicznego dokumentu, mającego wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną.

Czego można spodziewać się po Planie Gospodarki Niskoemisyjnej:

 • dofinansowania na termomodernizację budynków oraz
 • alternatywne źródła energii ,
 • redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
 • zwiększenia udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,
 • zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła,
 • budowy wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych,
 • ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach.

Dla osiągnięcia tych celów sporządza się bazę danych zawierającą inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych oraz informacje pozwalające na ocenę gospodarowania energią w gminie, a także w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Na potrzeby opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej skierowaliśmy do mieszkańców ankietę. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią określenie działań, które podejmiemy dla dobra mieszkańców. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie.

Chcemy, aby opracowany plan przyniósł widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne!

Dzięki PGN zyskujemy:

 • czystsze powietrze,
 • oszczędności,
 • dotacje UE  na działania takie, jak:
 • termomodernizacja budynków,
 • oświetlenie ulic i placów,
 • poprawa jakości dróg,
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
 • wymiana starych kotłów/ pieców na nowe i sprawniejsze,
 • zabezpieczenie energetyczne wszystkich mieszkańców.

Wykonawcą aktualizacji PGN dla Gminy Inowrocław jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Unii Lubelskiej 4c; 85-059 Bydgoszcz; tel. 884 315 935, www.pgksa.pl.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą - PGK SA, 85-059 Bydgoszcz; Magdalena Żmudzińska zmudzinska@pgksa.pl, Natalia Marchlewska marchlewska@pgksa.pl - tel. 884 315 935

Materiały - ankiety oraz karty zgłoszenia projektu można pobrać ze strony internetowej Gminy Inowrocław (poniżej) bądź skontaktować się z PGK SA w Bydgoszczy.

Zachęcamy do kontaktu i udział w ankietach i kwestionariuszu!
 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Ankieta - mieszkańcy  
(221 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
Karta zgłoszenia - mieszkaniec  
(109 KB / .pdf)
3.
pobierz plik
Karta zgłoszenia - przedsiębiorca  
(129 KB / .pdf)
4.
pobierz plik
Kwestionariusz dla Przedsiębiorcy  
(332 KB / .pdf)
 
Na górę