Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Gmina Inowrocław - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych, niesprawnych kotłów tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji.

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych i weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Szczegółowe informacje można znaleźć na sronie internetowej www.gunb.gov.pl.
 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Komunikat MRPiT  
(252 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
Obwieszczenie MSRP  
(911 KB / .pdf)
3.
pobierz plik
Informator  
(4 MB / .pdf)
4.
pobierz plik
Informator dla Właścicieli i Zarządców  
(2 MB / .pdf)
5.
pobierz plik
Formularz A - budynki mieszkalne  
(257 KB / .pdf)
6.
pobierz plik
Formularz B - budynki niemieszkalne  
(291 KB / .pdf)
 
Na górę