Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / PSZOK
Gmina Inowrocław - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany dla mieszkańców Gminy Inowrocław zlokalizowany jest w Kruśliwcu 12 (koło GZK) od 1 lutego 2024 r. pracuje wg nowego harmonogramu:

 • w okresie zimowym (listopad - marzec):
  poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
  sobota 9.00 - 13.00
 • w okresie letnim (kwiecień - październik) w godzinach:
  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.00 - 15.00
  środa 7.00 - 18.00
  sobota 9.00 - 13.00

Na PSZOK można dostarczać posegregowane odpady z Państwa gospodarstw domowych:

 • czysty gruz budowlany i rozbiórkowy stanowiący odpady komunalne w ilości 1,5 m3/rok od osoby (bez papy, styropianu, azbestu etc.),
 • odpady wielkogabarytowe (w tym meble),
 • opony od samochodów osobowych (max. 4 szt. na rok od os.; bez opon rolniczych - link
 • bioodpady roślinne (trawa, liście, zrębki, gałęzie),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • elektrośmieci (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
 • tekstylia, odzież,
 • komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki/żarówki,
 • papier, metale, plastiki, szkło, które nie mogły być odebrane w ramach segregacji workowej.


Przed dostawą ww. odpadów prosimy o sprawdzenie ewentualnych zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami.
Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel. 603 628 804.
Zachęcamy do pobrania darmowej aplikacji BLISKO, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje dot. gospodarki odpadami.
 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, Gmina Inowrocław została dofinansowana w kwocie 1 699 996,60 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kuj-pom.

Działanie 4.2. Gospodarka Odpadami
Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie, w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku RPO WK-P 2014-2020".

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę