Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Dotacja na wymianę źródeł ciepła
Gmina Inowrocław - Dotacja na wymianę źródeł ciepła

Wójt Gminy Inowrocław ogłasza nabór wniosków na przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Inowrocław.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 lutego 2023 r. do 25 lutego 2023 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez Wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku zgodnie z Uchwałą Nr LII/461/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i złożenie go w okresie trwania naboru w następujący sposób:

- przesłanie wniosku za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław (terminem złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do urzędu);

- przesłanie wniosku pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminainowroclaw.eu.

Druk wniosku do pobrania poniżej. Można pobrać go również ze strony internetowej wpisując: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław; zakładka: Ochrona Środowiska - Dotacja kotły.

Dotacji podlegają koszty kwalifikowane na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła w wysokości:
1. Kocioł na pellet - 3 000,00 zł,
2. Kotły elektryczne - 4 000,00 zł,
3. Kocioł gazowy  - 5 000,00 zł,
4. Kocioł olejowy - 5 000,00 zł,
5. Pompa ciepła - 8 000,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Inowrocław, tel.: 52 35 55 843.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Wniosek  
(19 KB / .odt)
 
Na górę