Gmina
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Organizacje pozarządowe - spis
Gmina Inowrocław - Organizacje pozarządowe - spis

I. Kluby Sportowe z siedzibą w Gminie Inowrocław

1. Ludowy Klub Sportowy „Orłowianka” Orłowo
W-ce Prezes: Łukasz Jaranowski
Orłowo 40, 88-100 Inowrocław
tel.: 663 335 683
e-mail: lks.orlowianka@o2.pl
www.lksorlowiankaorlowo.futbolowo.pl

2. Ludowy Klub Sportowy „Kolorowi” Krusza Zamkowa
Prezes: Paweł Czerwiński
Krusza Zamkowa 29, 88-101 Inowrocław
tel.: 721 094 869

3. Ludowy Klub Sportowy „Iskra”
Prezes: Andrzej Zwoliński
Sikorowo 41, 88-101 Inowrocław
tel.: 723 511 944
e-mail: mazwo63@wp.pl

II. Uczniowskie Kluby Sportowe

1. Uczniowski Klub Sportowy „GÓRNIK”
przy Szkole Podstawowej w Górze
Prezes: Beata Baranowska
Góra 4, 88-101 Inowrocław 3
tel.: 606 426 475
e-mail: sp_gora@mhg.com.pl

2.  Uczniowski Klub Sportowy „AUT”
przy Szkole Podstawowej w Jaksicach
Prezes: Kamilla Szydełko
ul. Szosa Bydgoska 11, 88-181 Jaksice
tel.: 660 409 205

3. Uczniowski Klub Sportowy „RAKIETA”
przy Szkole Podstawowej w Orłowie
Prezes:  Magdalena Bujak
Orłowo 40, 88-100 Inowrocław
tel.: 667 214 990

4. Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA”
przy Szkole Podstawowej w Tupadłach
Prezes: Joanna Białkowska
Tupadły 95, 88-100 Inowrocław
tel.: 726 772 855

5.  Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”
przy Szkole Podstawowej w Turzanach
Prezes: Agata Belzyt
Turzany, 88-100 Inowrocław
tel.: 790 299 324

6. Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES”
przy Gimnazjum w Sławęcinku
Prezes: Justyna Dreliszak
Sławęcinek 12, 88-100 Inowrocław
tel.: 793 448 882

III. Kluby Sportowe z siedzibą na innym terenie prowadzące działania statutowe na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Inowrocławiu
PrezesRyszard Dreliszak
ul. Marii Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław
tel.: 604 145 122
e-mail: ryniol@o2.pl

2. Mątewski Klub Piłkarski „NOTEĆ”
Prezes: Andrzej Woś
ul. Rakowicza 93, 88-101 Inowrocław
tel.: 608 877 301
e-mail: biuro-mkpnotec@wp.pl

3. Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni Razem” Inowrocław
Prezes: Marcin Rybarczyk
ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław
tel.: 692 281 287
e-mail: ryba109@vp.pl

IV. Organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Inowrocław

1. Klub Seniora „Łojewianie”
Przewodnicząca: Elżbieta Waszak
Łojewo 21, 88-101 Inowrocław 3
tel.: 52 35 25 685

2. Towarzystwo Rozwoju Łojewa, im. St. Przybyszewskiego
Prezes: Zenon Lewandowski
Łojewo 21, 88-101 Inowrocław
tel.:  600 880 288

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze
Prezes: Anna Kowalska
Góra 4, 88-101 Inowrocław
tel.:  668 175 431

4. Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic
Prezes: Joanna Tepper
ul. Dworcowa 15, 88-181 Jaksice
Tel.: 698 874 182

5. Stowarzyszenie „Pomoc Szkole w Tupadłach – dorośli dzieciom”
Prezes: Andrzej Bogdanowicz
Tupadły 95, 88-101 Inowrocław
tel.: 502 621 960

6. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław z/s w Inowrocławiu,
Prezes: Beata Szafrańska
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
tel.: 500 490 559

7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcin i Sławęcinek
Prezes: Małgorzata Tomaszewska
Sławęcinek 101, 88-100 Inowrocław
tel.: 508 243 062
e-mail: stow.slawecinek@wp.pl

8. Fundacja „ORION”
Prezes: Karol Stajkowski
Orłowo 54, 88-110 Orłowo
tel.: 503 199 989
e-mail: biuro@fundacjaorion.pl

9. Spółdzielnia Socjalna WIGOR
Prezes: Anna Bawół
Żalinowo 7, 88-101 Żalinowo
tel.: 790 660 618
e-mail: prezes@wigor.net.pl
www.wigor.net.pl

10. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice
Prezes: Agnieszka Molenda
Miechowice 34, 88-101 Miechowice
tel.: 607 679 977

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku
Prezes: Piotr Gotowalski
Sławęcinek 12, 88-110 Sławęcinek
tel.: 721 851 115
e-mail: stowarzyszeniesdg@gmail.com

12. Stowarzyszenie Aktywnej Edukacji
Prezes: Piotr Bandurski
Turzany 6, 88-110 Turzany
Tel.: 509 758 352

13. Klub Jeździecki OXER
Prezes: Dorota Włodarczyk
Łojewo 62, 88-101 Inowrocław
tel.: 502 033 128

14. Stowarzyszenie NASZE PRAWO
Prezes: Sławomir Woźniak
ul. Szosa Bydgoska 44d. 88-181 Jaksice
tel.: 697 679 544
email: stowarzyszenie.naszeprawo@gmail.com

15. Stowarzyszenie Zwykłe „W grupie raźniej”
Prezes: Eugeniusz Witkowski
Latkowo 38C, 88-100 Latkowo
tel.: 662 135 217, 603 686 881

16. Stowarzyszenie WRAK RACE SŁOŃSKO
Prezes: Radosław Marnocha
Słońsko 44, 88-110 Inowrocław
tel.: 608 100 802

17. Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy
Prezes Zarządu: Agata Kuczyńska
Łojewo 21, 88-101 Łojewo
tel.: 513 826 882

18. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach
Przewodnicząca: Anita Budner
ul. Szosa Bydgoska 11, 88-181 Jaksice
tel.: 513 614 117
e-mail: przyjacieleesp11@wp.pl

 

V. Koła gospodyń wiejskich z terenu Gminy Inowrocław

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Jaksicach
Przewodnicząca: Anna Pawlak
ul. Dworcowa 15, 88-181 Jaksice
tel.: 790 526 454
e-mail: pawlakanna@onet.pl

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopocie
Przewodnicząca: Jolanta Kubiak
Kłopot 31, 88-110 Kłopot
tel.: 603 674 649
e-mail: jolantakubiakino@interia.pl

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej
Przewodnicząca: Agnieszka Lewandowska
Krusza Podlotowa 30, 88-101 Krusza Podlotowa
tel.: 601 372 124

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Jacewie
Przewodnicząca: Sława Kroczyk
ul. Świerkowa 40, 88-110 Jacewo
tel.: 602 366 267

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie
Przewodnicząca: Hanna Adamiak
Marcinkowo 29, 88-110 Marcinkowo
tel.: 509 638 254

6. Koło Gospodyń Wiejskich „Mimo wszystko w Latkowie”
Przewodniczący: Piotr Bańka
Latkowo 17/26, 88-110 Latkowo
tel.: 693 983 484

7. Koło Gospodyń Wiejskich Słońsko
Przewodnicząca:  Danuta Juszyńska
Słońsko 39, 88-110 Inowrocław
tel.: 608 100 802

8. Koło Gospodyń Wiejskich Tupadły
Przewodnicząca: Kinga Grzegorska  
Tupadły 20B, 88-101 Tupadły
tel.: 512 374 741

9. Koło Gospodyń Wiejskich Radłówek
Osoba do reprezentacji: Ilona Osińska
Radłówek 22, 88-110 Radłówek
tel.: 691 760 229

10. Koło Gospodyń Wiejskich Pławin
Przewodnicząca: Teresa Szymborska
Pławin 17A, 88-110 Pławin
tel.: 609 794 282

11. Koło Gospodyń Wiejskich Gnojno „Alibabki”
Przewodnicząca: Kamila Błaszczyk
Gnojno 33, 88-110 Gnojno
tel.: 509 440 601

12. Koło Gospodyń Wiejskich Olszewice
Przewodnicząca: Beata Szafrańska
Olszewice 13, 88-110 Olszewice
tel.: 500 490 559

13. Koło Gospodyń Wiejskich Marulewy
Przewodnicząca: Anna Orłowska
Marulewy 12A, 88-110 Marulewy
tel.: 500 438 926

14. Koło Gospodyń Wiejskich Miechowice
Przewodnicząca: Sylwia Dybała
Miechowice 34, 88-101 Miechowice
tel.: 667 503 438

15. Koło Gospodyń Wiejskich Krusza Duchowna Krusza Zamkowa „Krusze Razem”
Przewodnicząca: Justyna Wilczewska
Krusza Duchowna 26, 88-101 Krusza Duchowna
tel.: 664 202 982

16. Kujawskie Koło Gospodyń Wiejskich w Dziennicach
Przewodnicząca: Katarzyna Tomczyk
Dziennice 23B, 88-110 Dziennice
tel.: 798 882 708

17. Koło Gospodyń Wiejskich Sławęcinek
Przewodnicząca: Małgorzata Tomaszewska
Sławęcinek 101, 88-110 Sławęcinek
tel.: 508 243 062

18. Koło Gospodyń Wiejskich Komaszyce
Przewodnicząca: Joanna Kotlarek
Komaszyce 13, 88-110 Komaszyce
tel.: 730 560 927

19. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślinie „Cieślinianki”
Przewodnicząca: Karolina Jaskulska
Cieślin 13, 88-110 Cieślin
tel.: 724 126 833

20. Koło Gospodyń Wiejskich „Batkowianki”
Przewodnicząca: Karolina Gajewska
Batkowo 7, 88-110 Batkowo
tel.: 883 578 688

21. Koło Gospodyń Wiejskich „Wiecznie Młodzi”
Przewodnicząca: Angelika Urbańska
Piotrkowice 25A, 88-101 Piotrkowice
tel.: 531 455 411

22. Koło Gospodyń Wiejskich Przybyszewskie Łojewianki
Przewodnicząca: Halina Lajstet
Łojewo 21, 88-101 Łojewo
tel.: 601 554 686

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę