Aktualności
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Projekty edukacyjne realizowane na terenie Gminy Inowrocław
12 października 2017 r.
Gmina Inowrocław - Projekty edukacyjne realizowane na terenie Gminy Inowrocław

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Inowrocław złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem koronawirusem. Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów wykluczonych społecznie poprzez umożliwienie im nauki zdalnej dzięki użyczeniu zakupionego sprzętu. W ramach projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w wynosi 60 000,00 zł.

Projekt "Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!" w szkole w Tupadłach

Już od września 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach będą mogli  uczestniczyć w projekcie pn. "Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!" współfinansowanym przez Unię Europejską .

Realizacja projektu ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Ponadto udział w projekcie poprawi dostęp szkoły do innowacyjnych technologii, wzmocni jej bazę dydaktyczną oraz umożliwi nauczycielom nabycie nowych kompetencji.

Wsparcie skierowane jest do 136 osób - uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach. Zaplanowano zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów z programowania w klasach I-III oraz lekcje dla klas IV-VIII z informatyki, matematyki, z przedmiotów przyrodniczych i z języka niemieckiego. Nauczyciele będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu nauczania programowania oraz z eksperymentu naukowego w edukacji przyrodniczej. W szkole odbędą się także uczniowskie warsztaty z programowania robotów, drukowania w 3D, a także rozwijające umiejętność logicznego myślenia, pracy zespołowej i kreatywności. 

Intencją projektu jest także wyposażenie szkoły w narzędzia pracy odpowiadające współczesnym potrzebom edukacji. Ze środków projektowych będą zakupione pomoce do nauczania programowania i informatyki m.in. tablety, roboty, ozoboty, zestawy do nauki programowania, laptopy, drukarka i scaner 3D czy wizualizer. Baza dydaktyczna szkoły wzbogaci się także o pomoce do zajęć matematycznych m.in. kalkulatory dla uczniów, magnetyczne przyrządy tablicowe oraz gry i zestawy do nauki matematyki. Do szkoły trafią również  pomoce do nauki przyrody tj. mikroskopy,  modele i mapy anatomiczne, stacje obserwacji pogody, globusy, zestawy doświadczalne i pokazowe oraz stół geograficzny i wiele wiele innych.

Dofinansowanie na realizację projektu nr RPKP.10.02.02-04-0001/19 pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” wynosi 186 211,87 zł, a jego ogólna wartość 196 012,50 zł.

Projekt w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% stanowią środki krajowe, a 5% to wkład własny gminy.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r., beneficjentem projektu jest Gmina Inowrocław, która uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne.

„Naukowa Przygoda” uczniów czterech podstawówek
Uczniowie czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowrocław od października 2018 r. uczestniczą w dodatkowych zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Realizacja tych zajęć jest możliwa dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej projektu nr RPKP.10.02.02-04-0002/17 pn. „Naukowa Przygoda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne. Oferta skierowana jest do 299 uczniów i 8 nauczycieli.

Celem „Naukowej Przygody” jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław.

Wybór szkół uczestniczących w projekcie podyktowany był wytycznymi regulaminu konkursu. W szkole podstawowej w Górze, w Jaksicach, w Orłowie i w Turzanach zajęciami objęci są uczniowie klas IV-VIII. Dla uczestników projektu przygotowano pakiety zajęć, zaplanowano m.in. programowanie, robotykę, Geogebrę, konwersatoria językowe, laboratoria przyrodnicze, zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Projekt przewiduje realizację zajęć przez trzy lata szkolne, tj. do sierpnia 2021 r. Każdego roku dla uczestników przygotowano bezpłatne warsztaty z robotyki, w toruńskim Planetarium i  Młynie Wiedzy oraz w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach i w myślęcińskim leśnym parku. Dzięki dofinansowaniu szkoły otrzymały roboty  interaktywne, laptopy z oprogramowaniem, drukarki i skanery 3D, a także zestawy pomocy do eksperymentalnej do nauki przyrody i matematyki. Innowacyjna forma zajęć wspierana nowoczesną technologią ma zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy, do rozwijania umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, samodzielności i pracy zespołowej. Część środków projektowych przeznaczono na szkolenia nauczycieli w zakresie nauczania programowania i obsługi robotów i drukarek 3D.

Całkowita wartość projektu wynosi 542 265,58 , dofinansowanie dla Gminy Inowrocław to kwota 515 152,30 zł. Projekt w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% stanowią środki krajowe, a 5% to wkład własny gminy.

Inwestycja w kompetencje kluczowe uczniów w gminie Inowrocław

Uczniowie trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowrocław od października 2017 r. uczestniczą w dodatkowych zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Wszystko za sprawą umowy podpisanej przez pana Tadeusza Kacprzaka - Wójta Gminy Inowrocław na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Naukowy Zawrót Głowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne. Realizacja projektu ma na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży naukami matematyczno-przyrodniczymi, wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz poprawę dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach. Wybór szkół uczestniczących w projekcie odbył się na podstawie wytycznych regulaminu konkursu. W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze i w Szkole Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego zajęciami objęci są uczniowie klas IV-VII, a w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku również uczniowie klas II i III oddziałów gimnazjalnych. Dla uczestników projektu przygotowane zostały pakiety zajęć, zaplanowano m.in. programowanie, robotykę, Geogebrę, konwersatoria językowe, laboratoria przyrodnicze, zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Lekcje prowadzone będą metodami projektu i eksperymentu w niewielkich grupach liczących do 8 osób. Młodzież z klas gimnazjalnych skorzysta z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Odbędą się także treningi grupowe w ramach wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz zajęcia indywidualne dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach. Dzięki dofinansowaniu na potrzeby realizacji zajęć z ICT zakupione zostaną m.in. roboty i interaktywne systemy do zbierania i analizy odpowiedzi. Szkoły otrzymają także zestawy pomocy do eksperymentalnej nauki przyrody i matematyki oraz wspomagające nauczanie języków obcych. Dodatkowo zakupiona zostanie pracownia komputerowa dla szkoły w Górze i drukarka 3D dla szkoły w Sławęcinku. Część środków projektowych będzie przeznaczona na podnoszenie kompetencji kluczowych nauczycieli. Innowacyjna forma zajęć wspierana nowoczesną technologią ma zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy, do rozwijania umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, samodzielności i pracy zespołowej. Całkowita wartość projektu wynosi 229 468,10 zł, dofinansowanie dla Gminy Inowrocław to kwota 217 971,75 zł. Projekt w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% stanowią środki krajowe, a 5% to wkład własny gminy.

 

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław - Jarmark Adwentowy w Przysieku
12 października 2017 r.
„Wesoły piątek” w Jaksicach
Gmina Inowrocław - Jarmark Adwentowy w Przysieku
11 października 2017 r.
Wizyta studyjna w ramach LGD Dorzecza Zgłowiączki i OWES
Link QR - Projekty edukacyjne realizowane na terenie Gminy Inowrocław
skanuj link
kopiuj link
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 89
Gmina Inowrocław - Stupendium dla Kamila Roszaka
28 grudnia 2017 r.
Stupendium dla Kamila Roszaka
Gmina Inowrocław - Świąteczny dzień w Szkole Podstawowej w Turzanach
23 grudnia 2017 r.
Świąteczny dzień w Szkole Podstawowej w Turzanach
Kujawski kocyk dla niemowlaka - Gmina Inowrocław
Gmina Inowrocław - Wigilia dzieci w Łojewie
22 grudnia 2017 r.
Wigilia dzieci w Łojewie
Gmina Inowrocław - Święta tuż, tuż... - Żalinowo
22 grudnia 2017 r.
Święta tuż, tuż... - Żalinowo
Gmina Inowrocław - Kiermasz Bożonarodzeniowy
22 grudnia 2017 r.
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Gmina Inowrocław - Wigilia pracowników urzędu Gminy Inowrocław
21 grudnia 2017 r.
Wigilia pracowników urzędu Gminy Inowrocław
Gmina Inowrocław - Wypiekali pierniki w Turzanach
21 grudnia 2017 r.
Wypiekali pierniki w Turzanach
Gmina Inowrocław - Spotkanie wigilijne
20 grudnia 2017 r.
Spotkanie wigilijne
Gmina Inowrocław - Pieczenie pierników w Łojewie
19 grudnia 2017 r.
Pieczenie pierników w Łojewie
Gmina Inowrocław - Popołudnie z grami w Łojewie
19 grudnia 2017 r.
Popołudnie z grami w Łojewie
Gmina Inowrocław - Sukces młodych tenisistów
19 grudnia 2017 r.
Sukces młodych tenisistów
Gmina Inowrocław - Jarmark Adwentowy w Przysieku
19 grudnia 2017 r.
Jarmark Adwentowy w Przysieku
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 89
Gmina Inowrocław - Stupendium dla Kamila Roszaka
28 grudnia 2017 r.
Stupendium dla Kamila Roszaka
Gmina Inowrocław - Świąteczny dzień w Szkole Podstawowej w Turzanach
23 grudnia 2017 r.
Świąteczny dzień w Szkole Podstawowej w Turzanach
Kujawski kocyk dla niemowlaka - Gmina Inowrocław
Gmina Inowrocław - Wigilia dzieci w Łojewie
22 grudnia 2017 r.
Wigilia dzieci w Łojewie
Gmina Inowrocław - Święta tuż, tuż... - Żalinowo
22 grudnia 2017 r.
Święta tuż, tuż... - Żalinowo
Gmina Inowrocław - Kiermasz Bożonarodzeniowy
22 grudnia 2017 r.
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Gmina Inowrocław - Wigilia pracowników urzędu Gminy Inowrocław
21 grudnia 2017 r.
Wigilia pracowników urzędu Gminy Inowrocław
Gmina Inowrocław - Wypiekali pierniki w Turzanach
21 grudnia 2017 r.
Wypiekali pierniki w Turzanach
Gmina Inowrocław - Spotkanie wigilijne
20 grudnia 2017 r.
Spotkanie wigilijne
Gmina Inowrocław - Pieczenie pierników w Łojewie
19 grudnia 2017 r.
Pieczenie pierników w Łojewie
Gmina Inowrocław - Popołudnie z grami w Łojewie
19 grudnia 2017 r.
Popołudnie z grami w Łojewie
Gmina Inowrocław - Sukces młodych tenisistów
19 grudnia 2017 r.
Sukces młodych tenisistów
Gmina Inowrocław - Jarmark Adwentowy w Przysieku
19 grudnia 2017 r.
Jarmark Adwentowy w Przysieku
 
Na górę