Aktualności
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Rusza nabór I tury uczestników
23 września 2021 r.
Gmina Inowrocław - Rusza nabór I tury uczestników

Gmina Inowrocław, jako partner projektu pn. „Całodobowy Dom Pobytu w Latkowie”, zaprasza mieszkańców Gminy Inowrocław oraz powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego do udziału w projekcie.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają poniższe kryterium:

  • są osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność,
  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

  • dochód na członka w rodzinie poniżej progu ustawowego - dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) zgodnie z ust. o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r.),
  • doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • niepełnosprawność sprzężona oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
  • korzystanie z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ,
  • zamieszkiwanie na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WKP.

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje lub oświadczeń, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

W ramach realizowanego projektu Uczestnicy, przez 3 miesiące, otrzymają całodobową opiekę pielęgniarską, wyżywienie, rehabilitację, trening czynności dnia codziennego w domu i na zewnątrz, animację, wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych, terapię zajęciową i zajęcia indywidualne, w tym rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne, organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb, środki higieniczne oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Działania w projekcie kierowane będą również do opiekunów podopiecznych CDP, więc zapraszamy także do udziału najbliższe otoczenie osób, które będą uczestnikami projektu. Dla opiekunów przewidziane są warsztaty edukacyjne w zakresie poprawy kompetencji opiekuńczych.

Dokumenty oraz informacje szczegółowe dotyczące projektu i rekrutacji uczestników dostępne są w siedzibie Beneficjenta Restauracja pod Lwem Zajazd Latkowo 36, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław oraz na stronie internetowej www.domseniorakama.pl, www.gminainowroclaw.eu oraz gopsinowroclaw.rbip.mójregion.info (zakładka procedura załatwiania spraw) oraz pod numerami telefonów: 723 724 987, 52 355 58 51.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy  
(104 KB / .docx)
2.
pobierz plik
Karta oceny  
(56 KB / .docx)
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław - Z wizytą w Mobilnych Klubach Seniora
23 września 2021 r.
XXXIV Sesja Rady Gminy
Gmina Inowrocław - Z wizytą w Mobilnych Klubach Seniora
23 września 2021 r.
Głosujemy na KGW „Krusze Razem”
Link QR - Rusza nabór I tury uczestników
skanuj link
kopiuj link
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 438
Gmina Inowrocław - Jak rozwijać wolontariat?
20 października 2021 r.
Jak rozwijać wolontariat?
Gmina Inowrocław - Dofinansowanie na usuwanie azbestu
20 października 2021 r.
Dofinansowanie na usuwanie azbestu
Gmina Inowrocław - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
20 października 2021 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gmina Inowrocław - Przed nami XXXV sesji Rady Gminy Inowrocław
19 października 2021 r.
Przed nami XXXV sesji Rady Gminy Inowrocław
Gmina Inowrocław - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich
19 października 2021 r.
Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich
Gmina Inowrocław - Komisja Turystyki odwiedziła Łojewo
19 października 2021 r.
Komisja Turystyki odwiedziła Łojewo
Gmina Inowrocław - „Hej :) Tak! Hejt :( Nie!” w Orłowie
19 października 2021 r.
„Hej :) Tak! Hejt :( Nie!” w Orłowie
Gmina Inowrocław - Wielki dzień pierwszaków
19 października 2021 r.
Wielki dzień pierwszaków
Gmina Inowrocław - Znów na ludowo w Latkowie
19 października 2021 r.
Znów na ludowo w Latkowie
Gmina Inowrocław - Konkurs dla sołectw
19 października 2021 r.
Konkurs dla sołectw
Gmina Inowrocław - Świetlicowe święto w Kruszy Zamkowej
19 października 2021 r.
Świetlicowe święto w Kruszy Zamkowej
Gmina Inowrocław - Z wizytą w Mobilnych Klubach Seniora
18 października 2021 r.
Z wizytą w Mobilnych Klubach Seniora
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 438
Gmina Inowrocław - Jak rozwijać wolontariat?
20 października 2021 r.
Jak rozwijać wolontariat?
Gmina Inowrocław - Dofinansowanie na usuwanie azbestu
20 października 2021 r.
Dofinansowanie na usuwanie azbestu
Gmina Inowrocław - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
20 października 2021 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gmina Inowrocław - Przed nami XXXV sesji Rady Gminy Inowrocław
19 października 2021 r.
Przed nami XXXV sesji Rady Gminy Inowrocław
Gmina Inowrocław - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich
19 października 2021 r.
Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich
Gmina Inowrocław - Komisja Turystyki odwiedziła Łojewo
19 października 2021 r.
Komisja Turystyki odwiedziła Łojewo
Gmina Inowrocław - „Hej :) Tak! Hejt :( Nie!” w Orłowie
19 października 2021 r.
„Hej :) Tak! Hejt :( Nie!” w Orłowie
Gmina Inowrocław - Wielki dzień pierwszaków
19 października 2021 r.
Wielki dzień pierwszaków
Gmina Inowrocław - Znów na ludowo w Latkowie
19 października 2021 r.
Znów na ludowo w Latkowie
Gmina Inowrocław - Konkurs dla sołectw
19 października 2021 r.
Konkurs dla sołectw
Gmina Inowrocław - Świetlicowe święto w Kruszy Zamkowej
19 października 2021 r.
Świetlicowe święto w Kruszy Zamkowej
Gmina Inowrocław - Z wizytą w Mobilnych Klubach Seniora
18 października 2021 r.
Z wizytą w Mobilnych Klubach Seniora
 
Na górę