Aktualności
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Uroczyste otwarcie PSZOKU
21 czerwca 2022 r.
Gmina Inowrocław - Uroczyste otwarcie PSZOKU
fot.: UG Inowrocław
przeglądaj 20 zdjęć

We wtorek, 21 czerwca 2022 r., przy Gminnym Zakładzie Komunalnym z siedzibą w Kruśliwcu odbyło się uroczyste, symboliczne otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Tadeusz Kacprzak – Wójt Gminy Inowrocław w towarzystwie zaproszonych gości przeciął wstęgę i zaprosił obecnych do krótkiej prezentacji obrazującej zakres przeprowadzonych prac. 

Podczas spotkania nastapiło też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „GEKON uczy segregacji" i rozdanie nagród laureatom, pozostały czas dzieci poświęciły na warsztaty ekologiczne i specjalnie dla nich przygotowane animacje.

PSZOK to miejsce bezpiecznego dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców naszej Gminy odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z normami, do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami.

PSZOK w Kruśliwcu będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty, a uruchomienie punktu planowane jest na sierpień b.r.

Przyjmowane tu bezpłatnie będą niżej wymienione, posegregowane odpady komunalne (powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji), z terenu Gminy Inowrocław:
• tworzywa sztuczne, szkło, makulatura i metale,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• baterie i akumulatory,
• gruz budowlany/rozbiórkowy w ilości max. 1,5 m3 na rok od osoby,
• zużyte opony – 4 sztuki na rok od osoby,
• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
• tekstylia, w tym odzież,
• komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, 
   świetlówki/żarówki.


W PSZOK nie będą przyjmowane:
• odpady od osób spoza Gminy Inowrocław,
• zmieszane odpady komunalne,
• zmieszane odpady budowlane,
• materiały izolacyjne (np. styropian, papa, wełna mineralna),
• odpady zawierające azbest,
• odpady rolnicze,
• odpady, dla których nie istnieje możliwość ustalenia frakcji odpadowej,
• odpady inne niż komunalne, np. w ilości wskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej,
• wszelkie odpady wskazujące na źródło inne niż komunalne,
• części samochodowe,
• odpady w opakowaniach cieknących.

PSZOK w Kruśliwcu będzie świadczył usługi bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Inowrocław, głównie od osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnościami oraz osób, których sytuacja uniemożliwia samodzielny transport odpadów do PSZOK w Kruśliwcu. 

W biurze PSZOK mieszkaniec gminy Inowrocław będzie mógł wypożyczyć przyczepkę samochodową, która umożliwi samodzielny transport odpadów do gEKOna.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław - Absolutorium dla Wójta Gminy
22 czerwca 2022 r.
Szczepienia dla uchodźców z Ukrainy
Gmina Inowrocław - Absolutorium dla Wójta Gminy
21 czerwca 2022 r.
Piknik LGD w Złotnikach Kujawskich
Link QR - Uroczyste otwarcie PSZOKU
skanuj link
kopiuj link
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 327
Gmina Inowrocław - Festyn Rodzinny w Gnojnie
29 czerwca 2022 r.
Festyn Rodzinny w Gnojnie
Gmina Inowrocław - Zrealizowana nagroda Wojewody
29 czerwca 2022 r.
Zrealizowana nagroda Wojewody
Gmina Inowrocław - „Bezpieczne Wakacje” w Sławęcinku
29 czerwca 2022 r.
„Bezpieczne Wakacje” w Sławęcinku
Gmina Inowrocław - Środki na działalność dydaktyczną
27 czerwca 2022 r.
Środki na działalność dydaktyczną
Gmina Inowrocław - „Zumbiary” z Cieślina
27 czerwca 2022 r.
„Zumbiary” z Cieślina
Gmina Inowrocław - Przypominamy o złożeniu deklaracji
27 czerwca 2022 r.
Przypominamy o złożeniu deklaracji
Gmina Inowrocław - Powitanie lata w Łojewie
27 czerwca 2022 r.
Powitanie lata w Łojewie
Gmina Inowrocław - Wianki seniorów nad Notecią
24 czerwca 2022 r.
Wianki seniorów nad Notecią
Gmina Inowrocław - Skuteczniejsze działania organizacji
24 czerwca 2022 r.
Skuteczniejsze działania organizacji
Gmina Inowrocław - Żegnaj szkoło, czyli do zobaczenia we wrześniu
24 czerwca 2022 r.
Żegnaj szkoło, czyli do zobaczenia we wrześniu
Gmina Inowrocław - Miss Senior z WIGOREM
24 czerwca 2022 r.
Miss Senior z WIGOREM
Gmina Inowrocław - Absolutorium dla Wójta Gminy
24 czerwca 2022 r.
Absolutorium dla Wójta Gminy
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 327
Gmina Inowrocław - Festyn Rodzinny w Gnojnie
29 czerwca 2022 r.
Festyn Rodzinny w Gnojnie
Gmina Inowrocław - Zrealizowana nagroda Wojewody
29 czerwca 2022 r.
Zrealizowana nagroda Wojewody
Gmina Inowrocław - „Bezpieczne Wakacje” w Sławęcinku
29 czerwca 2022 r.
„Bezpieczne Wakacje” w Sławęcinku
Gmina Inowrocław - Środki na działalność dydaktyczną
27 czerwca 2022 r.
Środki na działalność dydaktyczną
Gmina Inowrocław - „Zumbiary” z Cieślina
27 czerwca 2022 r.
„Zumbiary” z Cieślina
Gmina Inowrocław - Przypominamy o złożeniu deklaracji
27 czerwca 2022 r.
Przypominamy o złożeniu deklaracji
Gmina Inowrocław - Powitanie lata w Łojewie
27 czerwca 2022 r.
Powitanie lata w Łojewie
Gmina Inowrocław - Wianki seniorów nad Notecią
24 czerwca 2022 r.
Wianki seniorów nad Notecią
Gmina Inowrocław - Skuteczniejsze działania organizacji
24 czerwca 2022 r.
Skuteczniejsze działania organizacji
Gmina Inowrocław - Żegnaj szkoło, czyli do zobaczenia we wrześniu
24 czerwca 2022 r.
Żegnaj szkoło, czyli do zobaczenia we wrześniu
Gmina Inowrocław - Miss Senior z WIGOREM
24 czerwca 2022 r.
Miss Senior z WIGOREM
Gmina Inowrocław - Absolutorium dla Wójta Gminy
24 czerwca 2022 r.
Absolutorium dla Wójta Gminy
 
Na górę