Blad zapytania: SELECT id, id_rekord, nazwa, plik_autor, plik_info, plik_opis, wys, szer, w_wys, w_szer, q_wys, q_szer, plik_katalog FROM `em_turysta_pliki` WHERE `id_rekord`='1' AND `rodzaj_pliku`='foto' AND `aktywna`='T' ORDER BY id