Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Gmina Inowrocław - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy oraz koordynowanie gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.
  2. Prowadzenie spraw dotyczących kontroli osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
  3. Prowadzenie spraw w oparciu o zapisy ustawy Prawo wodne.
  4. Prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  5. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wraz z określeniem wysokości opłat i kar oraz innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
  6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
  7. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
  8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza.
  9. Współpraca z odrębnymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska.
  10. Edukacja ekologiczna.


Dyrektor
Emilia Szkudlarek-Szymańska
tel.: 52 355 58 18
e-mail: emilia.szkudlarek-szymanska@gminainowroclaw.eu
Referat Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. kontroli gospodarki wodno-ściekowej
i gospodarki odpadami

Monika Staszewska
tel.: 52 355 58 43
e-mail: monika.staszewska@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody,
leśnictwa, łowiectwa i prawa wodnego

Monika Rybacka
tel.: 52 355 58 13
e-mail: monika.rybacka@gminainowroclaw.eu


Referat Gospodarki Odpadami
Stanowisko ds. gospodarki odpadami i obsługi pszok
Marcin Szczęsny
tel.: 52 355 58 44
e-mail: marcin.szczesny@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Marta Molenda
tel.: 52 355 58 69
e-mail: marta.molenda@gminainowroclaw.eu

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę