Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Budowa kanalizacji sanitarnej - Borkowo
Gmina Inowrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej - Borkowo

Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego - link

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gmina Inowrocław

Opis zadania:
Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przykanalikami oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci dwóch przepompowni sieciowych oraz 1 przydomowej oczyszczalni ścieków. Długość sieci wybudowanej w ramach inwestycji wyniesie 2,00 km. Dzięki inwestycji, do systemu kanalizacji przyłączone zostaną 154 osoby, co poprawi wartość wskaźnika skanalizowania Gminy Inowrocław, jak również - dzięki likwidacji 28 szt. szamb, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny.

Dofinansowanie: 2 205 177,00 zł

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę