Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Gmina Inowrocław - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 16.11.2020 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 km do km 0+157,04”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku.

Ukończona inwestycja w sąsiedztwie budynku Centrum Integracji Społecznej, kompleksu rekreacyjno – sportowego w Łojewie, polegała na przebudowie drogi gminnej - na odcinku 157,04 m. Koszt inwestycji wyniósł 181 516,92 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 84 744,00 zł, czyli 50 procent kosztów inwestycji.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, dokumentacja projektowa, tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski.

------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 01.09.2021 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w miejscowości Piotrkowice- I etap”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku.

Ukończona inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej - na odcinku 720,00 m. Koszt inwestycji wyniósł - 514.577,02 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych -  233.683,00 zł, czyli 50 procent kosztów inwestycji.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, dokumentacja projektowa, tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski.


------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 01.09.2021 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku.

Ukończona inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej – na odcinku 597,00 m. Koszt inwestycji wyniósł - 1.492.013,2 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 624.525,00 zł.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, roboty towarzyszące, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, branża elektryczna - oświetlenie oraz nadzór inwestorski. Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę