Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Gmina Inowrocław - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 6 lutego 2023 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 150522C Inowrocław-Marulewy” (nabór nr 1/2023/RFRD/R -realizacja zadania w 2023 r.), w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Ukończona inwestycja polegała na wykonaniu gruntownego remontu trzech odcinków drogi gminnej nr 150522C, których łączna długość wyniosła 484 m. Koszt inwestycji wyniósł - 576 221,09 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 287 360 zł.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia jezdni, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, nadzór inwestorski, tablice informacyjne.

Data podpisania umowy: wrzesień 2023.

------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 listopada 2020 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 km do km 0+157,04”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku.

Ukończona inwestycja w sąsiedztwie budynku Centrum Integracji Społecznej, kompleksu rekreacyjno - sportowego w Łojewie, polegała na przebudowie drogi gminnej - na odcinku 157,04 m. Koszt inwestycji wyniósł 181 516,92 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 84 744 zł, czyli 50% kosztów inwestycji.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, dokumentacja projektowa, tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski.

------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 1 września 2021 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w miejscowości Piotrkowice- I etap”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku.

Ukończona inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej - na odcinku 720 m. Koszt inwestycji wyniósł - 514 577,02 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 233 683 zł, czyli 50% kosztów inwestycji.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, dokumentacja projektowa, tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski.

------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 1 września 2021 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku.

Ukończona inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej – na odcinku 597 m. Koszt inwestycji wyniósł - 1 492 013,2 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 624 525 zł.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, roboty towarzyszące, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, branża elektryczna - oświetlenie oraz nadzór inwestorski.

------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 29 sierpnia 2022 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Dulsk - Pławinek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Ukończona inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej - na odcinku 988 m. Koszt inwestycji wyniósł - 1 722 095,25 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 823 800 zł.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, kanał technologiczny oraz nadzór inwestorski.

----------------------------------------------------------------------------------

W dniu 29 sierpnia 2022 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 81 obręb Czyste na odcinku od km 0+000,00 do km 0+417,42” (nabór nr 1/2022/RFRD-realizacja zadania w 2023 r.), w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Ukończona inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej - na odcinku 417 m. Koszt inwestycji wyniósł – 599 900,04 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 281 478 zł.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń drogowa, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, przebudowa linii napowietrznej oraz nadzór inwestorski. Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę