Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Struktura organizacyjna
Gmina Inowrocław - Struktura organizacyjna

Wójt Gminy Inowrocław mgr inż. Tadeusz Kacprzak
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 12, tel. 52 355 58 15
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Wójt Gminy Inowrocław zaprasza zainteresowanych na spotkania
w każdy wtorek od 7:30 - 17:00

Zastępca Wójta mgr Marek Karólewski
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 10, tel. 52 355 58 15
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Skarbnik Gminy mgr Aldona Sulinowska
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 7, tel. 52 355 58 33
ksiegowa@gminainowroclaw.eu

Sekretarz Gminy mgr Grażyna Zaręba
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 13, tel. 52 355 58 22
sekretarz@gminainowroclaw.eu


Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 30
inwestycje@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. zamówień publicznych
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 29
zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. dróg i komunikacji
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 26
drogi@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 76
integracja_ue@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 31
oferty@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. koordynowania robót publicznych i obsługi OSP
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 21
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 16, tel. 52 355 58 19
zagospodarowanie.przestrzenne@gminainowroclaw.eu
http://www.inowroclaw.rios.pl

Stanowisko ds.  planowania i zagospodarowania przestrzennego
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 16, tel. 52 355 58 75
planowanie.przestrzenne@gminainowroclaw.eu
http://www.inowroclaw.rios.pl

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
II piętro, pokój nr 16, tel. 52 355 58 17
rolnictwo@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. gospodarki gruntami
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 16, tel. 52 355 58 16
gospodarka.gruntami@gminainowroclaw.eu

 

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 24, tel. 52 355 58 18
osiop@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 13
przyroda@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 44
goios1@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. kontroli w zakresie gospodarki odpadami
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 473
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. księgowania należności
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 18, tel. 52 355 58 479
sekretariat@gminainowroclaw.eu


Referat finansowo - księgowy

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 8, tel. 52 355 58 36
dochody@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 8, tel. 52 355 58 35
platnik@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 8, tel. 52 355 58 37
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. inwestycji i środków trwałych
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 8, tel. 52 355 58 38
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. wymiaru podatków i ulg
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9, tel. 52 355 58 40
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. podatków i VAT
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9, tel. 52 355 58 39
vat@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. księgowania podatków lokalnych i windykacji podatków
ul.Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9, tel. 52 355 58 34
podatki@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. kasy i środków transportu
ul.Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9, tel. 52 355 58 41
sekretariat@gminainowroclaw.eu


Referat Promocji i Kultury

Kierownik Referatu
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Łojewo 21, 88-100 Inowrocław
tel. 52 351 05 75
promocja@gminainowroclaw.eu
www.centrumdziedzictwakujaw.pl

Stanowisko ds. promocji
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Łojewo 21, 88-100 Inowrocław
tel. 52 351 05 75
promocja@gminainowroclaw.eu
www.centrumdziedzictwakujaw.pl

Stanowisko ds. kultury
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Łojewo 21, 88-100 Inowrocław
tel. 52 351 05 75
promocja@gminainowroclaw.eu
www.centrumdziedzictwakujaw.pl


Referat Spraw Społecznych

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43, 88–100 Inowrocław
pokój nr 6a, tel. 52 355 58 28
sprawy.spoleczne@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. sportu, kultury i zdrowia
ul. Królowej Jadwigi 43, 88–100 Inowrocław
pokój nr 6a, tel. 52 355 58 28
ngo@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
ul. Królowej Jadwigi 43, 88–100 Inowrocław
pokój nr 6a, tel. 52 355 58 28
spoleczne@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. ekonomii społecznej
ul. Królowej Jadwigi 43, 88–100 Inowrocław
pokój nr 6a, tel. 52 355 58 28
spoleczne@gminainowroclaw.eu

 Stanowisko ds. obsługi interesantów
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
parter, pokój nr 1, tel.  52 355 58 48
soltysi@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. gospodarczych urzędu
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
parter, pokój nr 6, 52 355 58 24
bok@gminainowroclaw.eu

Stanowisko pomocnicze
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
parter, pokój nr 6
tel. 52 357 02 51 do 52 wew. 810 lub 52 355 58 10
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Stanowisko  ds. obsługi rady, pełnomocnik ds. wyborów
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro III , pokój nr 27a, tel. 52 355 58 14
rada@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wójta
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 11, tel. 52 355 58 15 lub 52 354 04 90
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. administracji sieci informatycznej i stron internetowych, BIP
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
piętro II, pokój nr 23, tel. 52 355 58 42
admin@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. ewidencji ludności
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 4, tel. 52 355 58 25
ewidencja.ludnosci@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. dowodów osobistych,
działalności gospodarczej i koncesji

ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 4, tel. 52 355 58 27
dowody.osobiste@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds.pracowniczych, kadr i robót publicznych
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 14, tel. 52 355 58 20
kadry@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. obsługi archiwum
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 28, tel. 52 355 58 64
sekretariat@gminainowroclaw.eu


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 3, tel. 52 355 58 45
usc@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
spraw wojskowych i kancelarii tajnej

ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
tel. 52 357 09 76
obrona.cywilna@gminainowroclaw.euAudytor wewnętrzny
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 19, tel. 52 355 58 46
audyt@gminainowroclaw.eu

Biuro Prawne Koordynator Biura
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 6, tel. 52 355 58 23
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Radca prawny
ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
pokój nr 6, tel. 52 355 58 23
sekretariat@gminainowroclaw.eu

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław
Na górę