Dziś jest wtorek, 19 czerwca 2018 r.
     imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna
Youtube - Gmina Inowrocław
Facebook - Gmina Inowrocław
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Urząd Podawczy
Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Gmina Inowrocław - Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wójt Gminy Inowrocław działając na podstawie art. 6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.1289), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty ( Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. z 2017 r., poz. 4591), zawiadamia o nowej wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata dla nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2018 roku wynosi:

 

 • odpady segregowane – 9,00 zł. za osobę/ miesiąc

 

 • odpady zmieszane – 20,00 zł. za osobę/ miesiąc

 

Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2018 roku wynosi:

 

Odpady segregowane w zależności od pojemnika:

 • 110/120 l – 17,00 zł./ miesiąc
 • 240 l – 28,00 zł./ miesiąc
 • 1100 l – 73,00 zł./ miesiąc
 • 7000 l – 390,00 zł./ miesiąc
 • 10000 l – 420,00 zł./ miesiąc

Odpady zmieszane w zależności od pojemnika:

 

 • 110/120 l – 35,00 zł./ miesiąc
 • 240 l – 48,00 zł./ miesiąc
 • 1100 l – 100,00 zł./ miesiąc
 • 7000 l – 510,00 zł./ miesiąc
 • 10000 l – 550,00 zł./ miesiąc

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Inowrocław.

Zgodnie z art. 6 m ust .2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji
i od 1 stycznia 2018 roku będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław