Gmina
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Otwarte konkursy ofert
Gmina Inowrocław - Otwarte konkursy ofert

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Ochrona i promocja zdrowia
budżet 15 000 zł,
Zarządzenie nr 424/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 lutego 2022 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
budżet 80 000 zł,
Zarządzenie nr 425/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 lutego 2022 r.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
budżet 40 000 zł,
Zarządzenie nr 426/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 lutego 2022 r.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
budżet 10 000 zł,
Zarządzenie nr 427/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 lutego 2022 r.

Turystyka i krajoznawstwo
budżet 15 000 zł,
Zarządzenie nr 428/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 lutego 2022 r.

Ratownictwo i ochrona ludności
budżet 3 000 zł
Zarządzenie nr 429/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 lutego 2022 r.

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
budżet 327 456 zł
Zarządzenie nr 457/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2022 r.

Wszystkie konkursy ogłoszone są za pośrednictwem generatora Engo gminainowroclaw.engo.org.pl.

 

Zapraszamy reprezentantów organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Inowrocław do włączenia się w proces oceniania konkursowych ofert. Na zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej - konkurs nr 9/2022 czekamy do poniedziałku 19 kwietnia 2022 br. do godz. 15.30.

Członkami komisji nie mogą być osoby, które  reprezentują organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na środę, 26 kwietnia, na godz. 12.00.

W załączeniu formularz zgłoszenia kandydata do komisji oraz wzorcową umowę za realizację zadań publicznych.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
wzór porozumienia z wolontariuszem  
(33 KB / .doc)
2.
pobierz plik
karta czasu pracy wolontariusza  
(50 KB / .doc)
3.
pobierz plik
wzór opisu faktury  
(42 KB / .doc)
4.
pobierz plik
Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie  
(16 KB / .docx)
5.
pobierz plik
Zgłoszenia kandydata do komisji  
(18 KB / .docx)
6.
pobierz plik
Wzorcowa umowa na realizację zadania publicznego  
(48 KB / .docx)
7.
pobierz plik
Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej - konkurs nr 9 2022  
(18 KB / .docx)
 
Na górę