Dziś jest czwartek, 24 października 2019 r.
     imieniny obchodzą: Marta, Marcin, Rafał
Youtube - Gmina Inowrocław
Facebook - Gmina Inowrocław
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Urząd Podawczy
Gmina
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
O Gminie
Gmina Inowrocław - O Gminie

Gmina Inowrocław położona jest w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie zachodniej części Kujaw, obszaru  nazywanego   „krainą mlekiem i miodem płynącą” czy  „ziemią  pszeniczno-buraczaną”.

 

Gmina Inowrocław powołana została do życia 1 stycznia 1973 roku, mocą ustawy wprowadzającej nowy podział administracyjny kraju. Kształtem swym przypomina dużą literę „C”, po środku której leży gmina miejska Inowrocław. Od marca 1973 r. dysponuje własnym herbem i sztandarem. Aktualnie powierzchnia całej gminy wynosi 171,05 km², zamieszkiwana jest przez ok. 11 600 osób. Liczy 50 wsi oraz 26 sołectw. Na jej obszarze funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w tym jedna z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole samorządowe, 1 Dzienny Dom „Senior+”, 26  świetlic wiejskich, ponad 30  organizacji pozarządowych i ok. 1 tys. podmiotów gospodarczych.

Gmina posiada charakter typowo rolniczy. Gleby II i III klasy urodzajności (bonitacji) gwarantują wysokotowarową produkcję zbóż i roślin okopowych. Hodowlę zdominował żywiec wieprzowy.

Przez obszar gminy wiedzie sześć szlaków turystycznych , które są niebywałą atrakcją dla pasjonatów historii i literatury: Szlak Piastowski, Szlak Jana Kasprowicza, Szlak Stanisława Przybyszewskiego, Szlak gen. Władysława Sikorskiego, Szlak Powstania Wielkopolskiego, Szlak Bursztynowy i Szlak Św. Jakuba.

Na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt budowli o charakterze zabytkowym , a wśród nich kilka   perełek architektury jak chociażby  Kościół  pw. św. Trójcy w Górze , kościół  pw. św. Elżbiety   w Orłowie, a także liczne dworki i pałace.

W gminie Inowrocław zlokalizowana jest najstarsza polska wieś – Krusza Zamkowa leżąca na Szlaku Bursztynowym. Znajduje się tu  obiekt archeologiczny – zrekonstruowana świątynia  z przełomu II w. p.  n. e. – I w. n. e. oraz wystawa obrazująca historię Kujaw Zachodnich, Askaukalis i prowadzone badania archeologiczne.

W Łojewie, miejscu urodzenia Stanisława Przybyszewskiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej Polski, funkcjonuje Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, którego istotą  jest  krzewienie tradycji regionalnych, umacnianie poczucia tożsamości  lokalnej oraz promowanie sylwetki „Europejczyka z Łojewa”. W Centrum znajdują  się trzy sale:  Stanisława Przybyszewskiego urządzona wzór kawiarni Ferdynanda Turlińskiego, w której odbywają się spotkania o charakterze artystycznym, Izba Kujawska z zabytkami kultury ludowej, podarowanymi przez społeczność gminy i regionu i sala „Askaukalis” z wystawą kopii zabytków archeologicznych.

W Jaksicach  aktywnie  działa   Gminna Biblioteka Publiczna, która oprócz  swojej podstawowej działalności stanowi swoiste centrum kultury  organizujące,  na rzecz społeczności lokalnej,  szereg  inicjatyw  o charakterze artystyczno-kulturalno-edukacyjnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi w podeszłym wieku otwarty został przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Dzienny Dom ,,Senior+’’ w Żalinowie, który jest doskonałym miejscem nie tylko dziennego odpoczynku, opieki ale i wszechstronnego rozwoju.

Gmina Inowrocław prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Władze gminy wspierają przedsięwzięcia gospodarcze, które zyski ze swej działalności przeznaczają na cele społeczne, szczególnie skupiając się na osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym, najbardziej oddalonych od rynku pracy. W Łojewie prężnie działa Centrum Integracji Społecznej, gdzie osoby wykluczone społecznie dzięki udzielanemu wsparciu  zawodowemu, psychologicznemu nabywają nowych umiejętności zawodowych, społecznych, odnajdują swoje miejsce w społeczności lokalnej. Kolejną inicjatywą z zakresu ekonomii społecznej jest,  podjęta we współpracy z władzami Gminy Dąbrowa (powiat mogileński), Spółdzielnia Socjalna WIGOR,  której pracownicy  zajmują się między innymi utrzymaniem terenów zielonych, sprzątaniem powierzchni biurowych i obsługą techniczną Dziennego Domu Pobytu Wigor+ w Żalinowie.

W gminie prężnie działają  zespoły ludowe „Kłopocianki”: i „Kruszowianki”, liczne organizacje: stowarzyszenia, towarzystwa, kluby,  koła gospodyń wiejskich kultywujące wielopokoleniowe tradycje i obrzędy.

Działające  w gminie ochotnicze straże pożarne wypełniają nie tylko statutowe  zobowiązania,  ale aktywnie włączają się w działania na rzecz ochrony środowiska, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracują z jednostkami organizacyjnymi gminy  przy organizacji różnego rodzaju imprez, pomagają poszkodowanym w klęskach żywiołowych także poza terenem swojego działania.

Gmina Inowrocław dynamicznie się rozwija. Na realizację  zadań inwestycyjnych przeznaczane są nie tylko  środki budżetowe ale pozyskiwane  są  środki zewnętrzne z zasobów unijnych i krajowych.

„W naszej gościnnej Gminie Inowrocław znajdziecie  malownicze krajobrazy, interesujące zakątki z bogatą historią, spotkacie  ludzi pełnych pasji i energii do działania. Serdecznie zapraszam”

                                                                                                    Tadeusz Kacprzak

                                                                                                Wójt Gminy Inowrocław

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław