Formularz zgłoszenia miejsca pobytu uchodźców z Ukrainy
Wypełnij poniższy formularz, jeżeli udostępniłeś miejsce pobytu dla osób przybywających z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

Formularz jest oficjalnym zgłoszeniem, które będzie wykorzystywane tylko w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).


* - pola wymagane do wysłania formularza.
*
*
*
*
*
*
 (podaj cyfry)
*
imiona i nazwiska oraz wiek osób przebywających pod wskazanym adresem
*
*
pozostało 600 znaków do wpisania
W treści wpisu proszę nie używać znaków @ # & $ % < > linków do stron oraz adresów e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta gminy Inowrocław moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz podanych przeze mnie informacji dotyczących nieruchomości, którą dysponuje. Udzielam zgody w celu wsparcia uchodźców z Ukrainy. Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

Wyrażam również zgodę na udostępnienie moich danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz podanych przeze mnie informacji dotyczących nieruchomości, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Inowrocław.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie zgody)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Inowrocław, zwana dalej Administratorem.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Inowrocław, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Inowrocław, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
Klikając przycisk „wyślij” akceptuję powyższe zgody,
oraz że zapoznalem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 
 
Na górę