Aktualności
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
56. sesja Rady Gminy Inowrocław
26 stycznia 2023 r.
Gmina Inowrocław - 56. sesja Rady Gminy Inowrocław
fot.: UG Inowrocław

W czwartek, 26 stycznia br. odbyła się LVI sesja Rady Gminy Inowrocław. Dwa dni wcześniej, tj. we wtorek obradowały Komisje Rady Gminy.

Podczas pierwszej w 2023 r. sesji przyjęto projekty uchwał w sprawie:
- określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Inowrocław, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zmiany uchwały Nr L/448/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
- przystąpienia Gminy Inowrocław jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego,
- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
- nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sławęcinek,
- Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Inowrocław na lata 2023-2026,
- ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023.

Ponadto przedstawiono sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy Inowrocław w 2022 r. Natomiast w czasie wolnych wniosku mówiono m.in. o remontach dróg (Sikorowo - Jaronty, Jaksice, ul. Polna).

Transmisje z obrad mogą Państwo oglądać na stronie: gminainowroclaw.eu

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław - Rozbudowa świetlicy w Miechowicach
27 stycznia 2023 r.
WOŚP. Piękny koncert na sześć szkół i trzysta licytacji
Gmina Inowrocław - Rozbudowa świetlicy w Miechowicach
26 stycznia 2023 r.
WOŚP. Co można będzie wylicytować
Link QR - 56. sesja Rady Gminy Inowrocław
skanuj link
kopiuj link
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 123
Gmina Inowrocław - Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich
24 marca 2023 r.
Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich
Gmina Inowrocław - Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego
24 marca 2023 r.
Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego
Gmina Inowrocław - Zajęcia w świetlicach
24 marca 2023 r.
Zajęcia w świetlicach
Gmina Inowrocław - Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”
24 marca 2023 r.
Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”
Gmina Inowrocław - Zmiana wysokości podatków w Gminie Inowrocław
24 marca 2023 r.
Zmiana wysokości podatków w Gminie Inowrocław
Gmina Inowrocław - Apele Sukcesu w gminnych szkołach
23 marca 2023 r.
Apele Sukcesu w gminnych szkołach
Gmina Inowrocław - Pozyskaliśmy dotację na Dzienny Dom „Senior+”
23 marca 2023 r.
Pozyskaliśmy dotację na Dzienny Dom „Senior+”
Gmina Inowrocław - Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko
23 marca 2023 r.
Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko
Gmina Inowrocław - SMSy z informacjami ważnymi dla Mieszkańców
22 marca 2023 r.
SMSy z informacjami ważnymi dla Mieszkańców
Gmina Inowrocław - Fundusz Sołecki - doposażenie świetlic wiejskich
22 marca 2023 r.
Fundusz Sołecki - doposażenie świetlic wiejskich
Gmina Inowrocław - Kontynuujemy naprawę dróg gruntowych
22 marca 2023 r.
Kontynuujemy naprawę dróg gruntowych
Gmina Inowrocław - Rozbudowa świetlicy w Miechowicach
21 marca 2023 r.
Rozbudowa świetlicy w Miechowicach
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 123
Gmina Inowrocław - Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich
24 marca 2023 r.
Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich
Gmina Inowrocław - Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego
24 marca 2023 r.
Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego
Gmina Inowrocław - Zajęcia w świetlicach
24 marca 2023 r.
Zajęcia w świetlicach
Gmina Inowrocław - Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”
24 marca 2023 r.
Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”
Gmina Inowrocław - Zmiana wysokości podatków w Gminie Inowrocław
24 marca 2023 r.
Zmiana wysokości podatków w Gminie Inowrocław
Gmina Inowrocław - Apele Sukcesu w gminnych szkołach
23 marca 2023 r.
Apele Sukcesu w gminnych szkołach
Gmina Inowrocław - Pozyskaliśmy dotację na Dzienny Dom „Senior+”
23 marca 2023 r.
Pozyskaliśmy dotację na Dzienny Dom „Senior+”
Gmina Inowrocław - Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko
23 marca 2023 r.
Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko
Gmina Inowrocław - SMSy z informacjami ważnymi dla Mieszkańców
22 marca 2023 r.
SMSy z informacjami ważnymi dla Mieszkańców
Gmina Inowrocław - Fundusz Sołecki - doposażenie świetlic wiejskich
22 marca 2023 r.
Fundusz Sołecki - doposażenie świetlic wiejskich
Gmina Inowrocław - Kontynuujemy naprawę dróg gruntowych
22 marca 2023 r.
Kontynuujemy naprawę dróg gruntowych
Gmina Inowrocław - Rozbudowa świetlicy w Miechowicach
21 marca 2023 r.
Rozbudowa świetlicy w Miechowicach
 
Na górę