Dziś jest wtorek, 19 czerwca 2018 r.
     imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna
Youtube - Gmina Inowrocław
Facebook - Gmina Inowrocław
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Urząd Podawczy
Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Sprawozdania i formularze sprawozdań
Gmina Inowrocław - Sprawozdania i formularze sprawozdań

Link do najnowszych informacji.

    Sprawozdanie z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok Szczegóły
Zarządzenie 381/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku Szczegóły
Zarządzenie 380/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Zarządzenie 379/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Zarządzenie 378/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Zarządzenie 377/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Zarządzenie 376/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Zarządzenie 375/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Zarządzenie 368/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Szczegóły
Zarządzenie 364/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 stycznia 2018r w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania Szczegóły
Zarządzenie 363/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku Szczegóły
Zarządzenie 362/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku Szczegóły
Zarządzenie 361/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Zarządzenie 360/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Zarządzenie 359/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Zarządzenie 358/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Zarządzenie 357/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Zarządzenie 356/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych w 2018 roku Szczegóły
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław