pomniejsz powiększ

URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


Informacje o odpadach komunalnych


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Ochrona Środowiska


Linki

1464161767logo.png 1247833391eup.jpg 1247833278bip.jpg 1307737060banerek_rios.jpg 1386671989logo.png 1389273293gmina_youtube.jpg 1389273328gmina_facebook.jpg 1427655469buton_do_centrum_3.jpg 1453373962beztytuu.JPG 1455024107logoinfostrad.jpg 1506318707npkonsultacje.jpg

Kalendarium

Grzegorza
Salomei

17

listopad

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30    

Nieruchomości
1421310566.jpg
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław:
Wsparcie
1507797811.png
UNIA EUROPEJSKA
SMS serwis
1421319081.jpg
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości z gminy na telefon komórkowy już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS

Otwarty konkurs ofert 2015

Uchwała NR XI/68/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

więcej >>>

środa, 04.11.2015 09:34

Zarządzenie 53/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

więcej >>>

środa, 01.04.2015 14:23

Zarządzenie 52/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

więcej >>>

środa, 01.04.2015 14:22

Zarządzenie 51/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

więcej >>>

środa, 01.04.2015 14:21

Zarządzenie 50/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

więcej >>>

środa, 01.04.2015 14:18

Zarządzenie 49/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej >>>

środa, 01.04.2015 14:17

Zarządzenie 48/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

więcej >>>

środa, 01.04.2015 14:14

Zarządzenie 36/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 marca 2015

w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

więcej >>>

środa, 04.03.2015 14:18

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2014

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku

więcej >>>

czwartek, 26.02.2015 14:09

Zarządzenie 29/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2014

w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

więcej >>>

czwartek, 26.02.2015 14:08

Strona:

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy

Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach Szkoła Podstawowa w Górze Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach Gimnazjum Sławęcinek
Kontakt Mapa serwisu