URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


REWOLUCJA ŚMIECIOWA


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Linki

Elektroniczna skrzynks podawcza Rejestr Informacji o Środowisku http://mikroporady.pl/ http://www.youtube.com/user/gminaino https://pl-pl.facebook.com/gminaino

Kalendarium

Cecylii
Jonatana

22

listopad

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

Wybory - 2014
1413786219.jpeg
Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r., godzina 7.00-21.00 - Sprawdź, gdzie będziesz głosować
Mała Ojczyzna
1311768170.jpg
Gmina Inowrocław jest gminą leżącą w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie zachodniej części Kujaw
Urząd Gminy
1352471730.jpg
Gmach, który obecnie jest siedzibą Urzędu Gminy Inowrocław wybudowano ok. roku 1830 dla pruskiego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego.

Aktualności Urząd

PRZYPOMNIENIE  O ZBIÓRCE !!!

PRZYPOMNIENIE O ZBIÓRCE !!!

 

 

 

 

 

więcej >>>

piątek, 21.11.2014 14:45

Stypendia dla zdolnych

Stypendia dla zdolnych

Z wielką przyjemnością informujemy, że stosownie do uchwały
Nr XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2559) Wójt Gminy Inowrocław po raz pierwszy przyznał studentom I roku studiów dziennych stypendia naukowe, które będą wypłacane przez 9 miesięcy, począwszy od stycznia 2015 r.
Wniosek o przyznanie stypendium mogli złożyć uczniowie, którzy zostali wpisani na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej, na stałe zamieszkują na terenie gminy Inowrocław, nie przekroczyli 25. roku życia oraz  spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów merytorycznych:
a) są laureatami bądź finalistami konkursów przedmiotowych lub sportowych (międzynarodowych i ogólnopolskich), o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4,3 albo osiągnęli minimum 80% możliwych do uzyskania punktów,
b) są laureatami bądź finalistami konkursów lub olimpiad przedmiotowych lub sportowych na szczeblu wojewódzkim, o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4,3 albo osiągnęli minimum 80% możliwych do uzyskania punktów,
c) osiągnęli szczególne wyniki w nauce, o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4,5 albo minimum 85% możliwych do uzyskania punktów.
W roku akademickim 2014/2015 stypendium otrzymywać będą:
1)    Mateusz Sztrekier – 600,00 zł
2)    Elżbieta Kaczmarek – 500,00 zł
3)    Maria Migdał – 500,00 zł
4)    Kamila Kanarek – 400,00 zł 

Gratulujemy uczniom wspaniałych wyników  na maturze, rodzicom gratulujemy zdolnych dzieci.

więcej >>>

czwartek, 13.11.2014 15:36

Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie gminy Inowrocław

Informujemy, że przedsięwzięcie pn: „ Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie gminy Inowrocław " zostało zrealizowane dzięki dotacji z dnia 03 marca 2014 r. przyznanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

więcej >>>

poniedziałek, 20.10.2014 09:54

Zarządzenie 413/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 października 2014

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia statutów sołectw Czyste, Gnojno, Góra, Kłopot, Komaszyce, Latkowo, Łąkocin, Piotrkowice, Pławin, Radłówek, Sikorowo, Trzaski.

więcej >>>

poniedziałek, 06.10.2014 13:40

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że zgromadzony został materiał dowodowy umożliwiający zakończenie postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/ZRID/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r„ znak: WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25", uzupełnionej postanowieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: WI.IV.7820.4.2013, sprostowanej postanowieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., znak:
WI.IV.7820.4.2013, a strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

więcej >>>

wtorek, 30.09.2014 15:24

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając w celu spełnienia oczekiwań lokalnej społeczności Gminy Inowrocław, z dniem 1 października 2014 roku wprowadzone zostaną zmiany funkcjonowania systemu komunikacji gminnej.

 

 

 

 

więcej >>>

wtorek, 30.09.2014 14:09

Bezpłatna zbiórka opon.

Bezpłatna zbiórka opon.

ILOŚĆ ORAZ RODZAJ OPON NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NR TEL. 52/3555847 LUB W URZĘDZIE GMINY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 43, POK. 19, W GODZ. 8.00-15.00, OD DNIA 20.10.2014 R. DO DNIA 31.10.2014 R.

 

 

 

 

więcej >>>

poniedziałek, 29.09.2014 13:44

Debata

Debata

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Inowrocław. Debata odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jaksicach.

 

 

 

 

 

więcej >>>

poniedziałek, 22.09.2014 07:26

Strona:

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy


Kontakt Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone