pomniejsz powiększ

URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


Informacje o odpadach komunalnych


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Ochrona Środowiska


Linki

1464161767logo.png 1247833391eup.jpg 1247833278bip.jpg 1307737060banerek_rios.jpg 1386671989logo.png 1389273293gmina_youtube.jpg 1389273328gmina_facebook.jpg 1427655469buton_do_centrum_3.jpg 1453373962beztytuu.JPG 1455024107logoinfostrad.jpg

Kalendarium

Agnieszki
Jarosława

21

styczeń

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Nieruchomości
1421310566.jpg
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław:
Mała Ojczyzna
1311768170.jpg
Gmina Inowrocław jest gminą leżącą w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie zachodniej części Kujaw
SMS serwis
1421319081.jpg
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości z gminy na telefon komórkowy już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS

Aktualności Urząd

INFORMACJA DLA WOLONTARIUSZY!

INFORMACJA DLA WOLONTARIUSZY!

 W dniu 12 stycznia 2017 roku, o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, w sali nr 5 (parter) odbędzie się spotkanie z wolontariuszami dotyczące 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Omówione zostaną m. in. sprawy organizacyjne, regulaminowe itp. Rozdamy także puszki i identyfikatory. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Inowrocławiu. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 

więcej

 

 

więcej >>>

środa, 04.01.2017 11:07

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

AUTOBUSY KOMUNIKACJI GMINNEJ W DNIACH 23, 27, 28, 29 i 30 GRUDNIA 2016 KURSUJĄ WEDŁUG
ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ I W DNIACH 24 i 31 GRUDNIA 2016 KURSUJĄ WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W SOBOTY, TYLKO DO GODZ. 16.00 W DNIACH 25, 26 GRUDNIA 2016 ORAZ 1 i 6 STYCZNIA 2017 KURSUJĄ JAK W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 

 

 

więcej >>>

wtorek, 20.12.2016 13:41

XXII sesja Rady Gminy Inowrocław

XXII sesja Rady Gminy Inowrocław

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm./ zwołuję XXII sesję Rady Gminy Inowrocław na 21 grudnia 2016 r. o godz. 8:30. Obrady sesji odbędą się w świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61.

http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/art/id/6012

 

 

więcej >>>

środa, 14.12.2016 12:30

Zawiadomienie o nadaniu indywidualnych numerów kont.

Zawiadomienie o nadaniu indywidualnych numerów kont.

Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla każdego użytkownika został utworzony w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu, indywidualny numer konta bankowego, służący tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za odpady komunalne.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat za odpady komunalne na indywidualne numery kont lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Inowrocław.

więcej >>>

środa, 23.11.2016 13:26

GMINA INOWROCŁAW INFORMUJE

GMINA INOWROCŁAW INFORMUJE

Zgodnie z umową dotacji Nr DB16093/OZ-az § 11, zawartą w dniu 27.07.2016 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Inowrocław oraz aneksem nr 1 do umowy z dnia 12.10.2016 roku oraz pismem: Znak: WF-T/R/680/2016 z dnia 08.11.2016 roku, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazano kwotę: 30.179,97 zł pin - z WFOŚiGW: 15.089,99 zł - z NFOŚiGW: 15.089,98 zł na pokrycie kosztów zadania: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław.

 

http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/art/id/5954

więcej >>>

poniedziałek, 21.11.2016 10:42

XXI sesja Rady Gminy Inowrocław

XXI sesja Rady Gminy Inowrocław

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm./ zwołuję XXI sesję Rady Gminy Inowrocław na 25 listopada 2016 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61.

 

 

http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/art/id/5951

więcej >>>

piątek, 18.11.2016 09:13

Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych „Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław"

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/2015/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. Wójt Gminy Inowrocław zarządzeniem Nr 204/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław, a obwieszczeniem z dnia 1 września 2016r. udostępnił ocenę
oddziaływania na środowisko do Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław. Wójt Gminy Inowrocław zapewnił możliwość udziału społeczeństwa konsultacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Inowrocław podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się ich treścią i składania uwag i wniosków. We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi do przedmiotowych dokumentów.

więcej >>>

czwartek, 10.11.2016 15:26

Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław

Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław

Gmina Inowrocław informuje, iż przedsięwzięcie pn.:” Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław” ostało zrealizowane dzięki dotacji z dnia 1 marca 2016 r., znak:DU.4307.120.15, L.dz.1146/16 przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

 

więcej >>>

czwartek, 29.09.2016 14:35

Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022

Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022

Zgodnie z Obwieszczeniem   Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 września 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022" prognoza ta wraz z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław informujemy że: dokument ten zostaje wyłożony w dniach od 14.09.2016 r. do dnia 04.10.2016 r. do publicznego wglądu w pokoju nr 6 (parter) Urzędu Gminy Inowrocław , ul. Królowej Jadwigi 43 , 88-100 Inowrocław, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/ w dziale ogłoszenia/aktualności.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław lub drogą poczty elektronicznej na adres konsultacje@gminainowroclaw.eu, do dnia 04.10.2016 r.

więcej >>>

środa, 14.09.2016 09:31

Strona:

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy

Szkoła Podstawowa w Górze Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach Gimnazjum Sławęcinek Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach
Kontakt Mapa serwisu