URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


REWOLUCJA ŚMIECIOWA


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Linki

Elektroniczna skrzynks podawcza Rejestr Informacji o Środowisku http://mikroporady.pl/ http://www.youtube.com/user/gminaino https://pl-pl.facebook.com/gminaino

Kalendarium

Aurory
Fryderyka

5

marzec

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Nieruchomości
1421310566.jpg
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław:
Mała Ojczyzna
1311768170.jpg
Gmina Inowrocław jest gminą leżącą w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie zachodniej części Kujaw
SMS serwis
1421319081.jpg
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości z gminy na telefon komórkowy już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS

Aktualności Urząd

Obwodnica Inowrocławia

Obwodnica Inowrocławia

 

 

 

 

 

 

więcej >>>

środa, 04.03.2015 11:39

LISTA SOŁTYSÓW KADENCJA 2015-2019

LISTA SOŁTYSÓW KADENCJA 2015-2019

 

 

 

 

 

 

więcej >>>

poniedziałek, 16.02.2015 10:45

Mieszkańcu Pamiętaj !! SEGREGUJESZ = PŁACISZ MNIEJ

Mieszkańcu Pamiętaj !! SEGREGUJESZ = PŁACISZ MNIEJ

Od dnia 01 lutego 2015 r. opłata będzie wynosić:
- odpady segregowane – 7zł za osobę/miesiąc
- odpady niesegregowane – 12 zł za osobę/miesiąc

 

 

 


więcej >>>

poniedziałek, 12.01.2015 12:01

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Realizując program Zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław w sezonie 2014/2015 informuję, iż bezpośredni nadzór nad realizacją programu oraz koordynowanie wykonywanych usług odśnieżania sprawowane są przez pracowników Urzędu Gminy w Inowrocławiu. Poniżej przedstawiamy podział gminy na rejony wraz z telefonem kontaktowym do osoby odpowiedzialnej za dany rejon odśnieżania.

 

 

więcej >>>

poniedziałek, 08.12.2014 15:34

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU USUWANIA ODPADÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY INOWROCŁAW

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU USUWANIA ODPADÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY INOWROCŁAW

Gmina Inowrocław informuje, że przyjmuje wnioski na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych ze środków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2015. Zadanie obejmuje następujące koszty kwalifikowane: demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko te jednostki, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji odpadów azbestowych. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2014 r. Wniosek wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.bip.inowloclaw.ug.gov.pl lub w tut. Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6, parter oraz na pok. 24, II. p. Informacje na powyższy temat są udzielane pod numerem 52-35-55-818.

więcej >>>

piątek, 28.11.2014 15:16

POSTANOWIENIE NR 430/14 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Inowrocław oraz sesji w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Inowrocław, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

więcej >>>

środa, 26.11.2014 14:09

GMINA INOWROCŁAW INFORMUJE

GMINA INOWROCŁAW INFORMUJE

 

 

 

 

 

więcej >>>

wtorek, 25.11.2014 13:02

PRZYPOMNIENIE  O ZBIÓRCE !!!

PRZYPOMNIENIE O ZBIÓRCE !!!

 

 

 

 

 

więcej >>>

piątek, 21.11.2014 14:45

Stypendia dla zdolnych

Stypendia dla zdolnych

Z wielką przyjemnością informujemy, że stosownie do uchwały
Nr XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2559) Wójt Gminy Inowrocław po raz pierwszy przyznał studentom I roku studiów dziennych stypendia naukowe, które będą wypłacane przez 9 miesięcy, począwszy od stycznia 2015 r.
Wniosek o przyznanie stypendium mogli złożyć uczniowie, którzy zostali wpisani na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej, na stałe zamieszkują na terenie gminy Inowrocław, nie przekroczyli 25. roku życia oraz  spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów merytorycznych:
a) są laureatami bądź finalistami konkursów przedmiotowych lub sportowych (międzynarodowych i ogólnopolskich), o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4,3 albo osiągnęli minimum 80% możliwych do uzyskania punktów,
b) są laureatami bądź finalistami konkursów lub olimpiad przedmiotowych lub sportowych na szczeblu wojewódzkim, o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4,3 albo osiągnęli minimum 80% możliwych do uzyskania punktów,
c) osiągnęli szczególne wyniki w nauce, o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4,5 albo minimum 85% możliwych do uzyskania punktów.
W roku akademickim 2014/2015 stypendium otrzymywać będą:
1)    Mateusz Sztrekier – 600,00 zł
2)    Elżbieta Kaczmarek – 500,00 zł
3)    Maria Migdał – 500,00 zł
4)    Kamila Kanarek – 400,00 zł 

Gratulujemy uczniom wspaniałych wyników  na maturze, rodzicom gratulujemy zdolnych dzieci.

więcej >>>

czwartek, 13.11.2014 15:36

Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie gminy Inowrocław

Informujemy, że przedsięwzięcie pn: „ Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie gminy Inowrocław " zostało zrealizowane dzięki dotacji z dnia 03 marca 2014 r. przyznanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

więcej >>>

poniedziałek, 20.10.2014 09:54

Strona:

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy


Kontakt Mapa serwisu