pomniejsz powiększ

URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


Informacje o odpadach komunalnych


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Ochrona Środowiska


Linki

1464161767logo.png 1247833391eup.jpg 1247833278bip.jpg 1307737060banerek_rios.jpg 1386671989logo.png 1389273293gmina_youtube.jpg 1389273328gmina_facebook.jpg 1427655469buton_do_centrum_3.jpg 1453373962beztytuu.JPG 1455024107logoinfostrad.jpg 1506318707npkonsultacje.jpg

Kalendarium

Anatola
Edyty

20

listopad

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30    

Nieruchomości
1421310566.jpg
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław:
Wsparcie
1507797811.png
UNIA EUROPEJSKA
SMS serwis
1421319081.jpg
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości z gminy na telefon komórkowy już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS

Adresy

poniedziałek, 18.07.2011 11:50

Wójt Gminy Inowrocław
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    pokój nr 13
    52 355 58 15 
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Wójt Gminy Inowrocław zaprasza zainteresowanych na spotkania w każdy wtorek od  7:30 - 17:00


Zastępca Wójta
mgr Marek Karólewski

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    pokój nr 12
    52 355 58 15
sekretariat@gminainowroclaw.eu


Skarbnik Gminy  
mgr Aldona Sulinowska

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    pokój nr 7
    52 355 58 33
ksiegowa@gminainowroclaw.eu


 

Sekretarz Gminy  
mgr Maciej Przeździęk

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    pokój nr 12
    52 355 58 22

sekretarz@gminainowroclaw.eu

 


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    pokój nr 3
    52 355 58 45

usc@gminainowroclaw.eu

 


Stanowisko ds. ewidencji ludności

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    pokój nr 4
    52 355 58 25

ewidencja.ludnosci@gminainowroclaw.eu


Stanowisko ds. dowodów osobistych,
kancelarii tajnej i spraw niejawnych

    ul.Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    pokój nr 4
    52 355 58 27

dowody.osobiste@gminainowroclaw.eu


Doradca Wójta

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    pokój nr 12
   52 355 58 22

doradca@gminainowroclaw.eu


 

Stanowisko ds. obsługi interesantów obsługa centrali

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    parter, pokój nr 6
    (52) 357-02-51/52 wew. 810; lub (52) 355 58 10

sekretariat@gminainowroclaw.eu

 

 


Stanowisko ds. gospodarczych urzędu

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
     parter, pokój nr 6
    52 355 58 24

bok@gminainowroclaw.eu


 

 

Referat finansowo - księgowy

Kierownik Referatu   

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 8
    52 355 58 36

dochody@gminainowroclaw.eu


 

Referat finansowo - księgowy
stanowisko ds. płac i ubezpieczeń

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 8
    52 355 58 35

platnik@gminainowroclaw.eu


Referat finansowo - księgowy
stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 8
    52 355 58 37

sekretariat@gminainowroclaw.eu


Referat finansowo - księgowy
stanowisko ds. inwestycji i środków trwałych

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 8
    52 355 58 38

sekretariat@gminainowroclaw.eu


Referat finansowo - księgowy
stanowisko ds. wymiaru podatków i ulg

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 9
    52 355 58 40

podatki@gminainowroclaw.eu


Referat finansowo - księgowy stanowisko ds. podatków i VAT

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 9
    52 355 58 39

sekretariat@gminainowroclaw.eu


Referat finansowo - księgowy stanowisko ds. księgowania podatków lokalnych i windykacji podatków

    ul.Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 9
    52 355 58 34

sekretariat@gminainowroclaw.eu


Referat finansowo - księgowy - stanowisko ds. kasy i środków transportu

    ul.Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 9
    52 355 58 41

sekretariat@gminainowroclaw.eu


Stanowisko  ds. obsługi rady, pełnomocnik ds. wyborów

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     piętro III , pokój nr 27a
    52 355 58 14

 rada@gminainowroclaw.eu


Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wójta

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    piętro I, pokój nr 11
    52 355 58 15
    (52)354 04 90

sekretariat@gminainowroclaw.eu


Audytor wewnętrzny

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 19
     52 355 58 46

audyt@gminainowroclaw.eu


Radca Prawny

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
     pokój nr 6
     52 355 58 23

 sekretariat@gminainowroclaw.eu


Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego


    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
    pokój nr 16
    (52) 355 58 19

planowanie.przestrzenne@gminainowroclaw.eu
http://www.inowroclaw.rios.pl




Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88 - 100 Inowrocław
     II piętro, pokój nr 16
     52 355 58 17

 rolnictwo@gminainowroclaw.eu



Stanowisko ds. gospodarki gruntami

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 16
     52 355 58 16

gospodarka.gruntami@gminainowroclaw.eu

 


 

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 19
     52 355 58 18
osiop@gminainowroclaw.eu

 


 

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 18
     52 355 58 13

przyroda@gminainowroclaw.eu

 


 

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds.  gospodarki odpadami

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 18
     52 355 58 44

goios1@gminainowroclaw.eu

 


Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. kontroli w zakresie gospodarki odpadami

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 19
     52 355 58 43
sekretariat@gminainowroclaw.eu


Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 18
     52 355 58 30

inwestycje@gminainowroclaw.eu


Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
 Stanowisko ds. zamówień publicznych

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 18
     52 355 58 29

zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu


 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds.  dróg i komunikacji

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 18
     52 355 58 26


drogi@gminainowroclaw.eu


Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 18
     52 355 58 76

 

integracja_ue@gminainowroclaw.eu

 

 


 

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 18
     52 355 58 31

oferty@gminainowroclaw.eu


 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. koordynowania robót publicznych i obsługi OSP

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 18
     52 355 58 21

sekretariat@gminainowroclaw.eu

 

 


Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
    
     52 3570976

obrona.cywilna@gminainowroclaw.eu


Stanowisko ds.pracowniczych, kadr i robót publicznych

    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 14
     52 355 58 20

kadry@gminainowroclaw.eu


 Referat Promocji i Kultury

 Stanowisko ds. sportu kultury zdrowia i organizacji pozarządowych

  52 355 58 22 wtorek 7:30-15:30

  52 351 05 75 pozostałe dni



sekretariat@gminainowroclaw.eu

 


 

Referat Promocji i Kultury
Kierownik Referatu


   Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
    88-100 Inowrocław
    
     52 351 05 75

promocja@gminainowroclaw.eu

http://www.centrumdziedzictwakujaw.pl/


 

Referat Promocji i Kultury

stanowisko ds. promocji

 

 Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
    88-100 Inowrocław
    
     52 351 05 75

promocja@gminainowroclaw.eu

http://www.centrumdziedzictwakujaw.pl/


 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, koncesji


    ul. Królowej Jadwigi 43
    88-100 Inowrocław
     pokój nr 4
     52 355 58 28

dzialalnosc.gospodarcza@gminainowroclaw.eu

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Daniel Kościelny
Data powstania: 18.07.2011 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2017 12:57
Liczba wyświetleń: 23733

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach Gimnazjum Sławęcinek Szkoła Podstawowa w Górze Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach
Kontakt Mapa serwisu