pomniejsz powiększ

URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


Informacje o odpadach komunalnych


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Ochrona Środowiska


Linki

1464161767logo.png 1247833391eup.jpg 1247833278bip.jpg 1307737060banerek_rios.jpg 1386671989logo.png 1389273293gmina_youtube.jpg 1389273328gmina_facebook.jpg 1427655469buton_do_centrum_3.jpg 1453373962beztytuu.JPG 1455024107logoinfostrad.jpg 1506318707npkonsultacje.jpg

Kalendarium

Biny
Damazego

11

grudzien

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Nieruchomości
1421310566.jpg
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław:
Wsparcie
1507797811.png
UNIA EUROPEJSKA
SMS serwis
1421319081.jpg
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości z gminy na telefon komórkowy już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS

Artykuły dodane lub edytowane w miesiącu sierpniu 2017 roku:

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm na dobę oraz porywami wiatru w burzach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenie wydano w dniu 30.08.2017r. o godz. 14:13 na okres ważności od godz. 7:30 dnia 31.08.2017 r. do godz. 7:30 dnia 01.09.2017 r. i dotyczy obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

więcej >>>

czwartek, 31.08.2017 08:32

Rehabilitacja bez Barier

Fundacja ,,Rehabilitacja bez Barier’ siedzibą w Inowrocławiu w partnerstwie z Gminą Inowrocław i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje ,że rozpoczyna realizację projektu pt .,,Samodzielni i aktywni – usprawnienie społeczne i zdrowotne osób z zaburzeniami psychofizycznymi ‘’ współfinansowanego ze środków Fundacji PZU i skierowanego do mieszkańców Gminy Inowrocław – dzieci, młodzieży i osób dorosłych posiadających orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności. Nabór chętnych osób do uczestnictwa w Projekcie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do 15 września 2017 r. Bliższe informacje o Projekcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu nr tel. 052-35-55 – 852 do 857, a także w Fundacji ,,Rehabilitacja bez Barier’’ nr tel. 691 653 889 . Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie.

więcej >>>

środa, 30.08.2017 15:26

URZĄDZAMY PRZESTRZEŃ W BATKOWIE

26 sierpnia 2017r. na boisku przy świetlicy wiejskiej w Batkowie odbył się piknik pod hasłem "URZĄDZAMY PRZESTRZEŃ W BATKOWIE". Impreza zorganizowana została jako forma konsultacji społecznych w związku z podjęciem przez Radę Gminy Inowrocław uchwały Nr XXI/188/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Batkowo, w formie pikniku dla mieszkańców i warsztatów konsultacyjnych. Konsultacje zorganizowane zostały w ramach programu „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Inowrocław - Tadeusz Kacprzak. Liczna grupa mieszkańców Batkowa przy sporządzonych przez dzieci w Batkowie makietach wsi rozmawiali o przyszłych funkcjach planistycznych terenów objętych uchwałą, o zakresie wspólnej przestrzeni do zainwestowania oraz spędzania wolnego czasu m.in. o nowym boisku, placu zabaw, o fontannie na ryneczku, chodnikach wzdłuż głównych dróg, możliwościach podłączenia wsi do kanalizacji. Przygotowane zostały stanowiska do rysowania dla dzieci i młodzieży, które rysowały swoje wymarzone podwórko świetlicy oraz sposób zagospodarowania wsi Batkowo. W spotkaniu uczestniczył urbanista sporządzający projekt planu miejscowego : Paweł Łukowicz. Dzieci mogły korzystać z przygotowanych animacji (zjeżdżalnia, zabawy przy muzyce, malowanie twarzy, bańki mydlane). Na warsztatach konsultacyjnych, które odbyły się w świetlicy w Batkowie, rozmawialiśmy o elemencie edukacyjnym – czym jest plan miejscowy oraz o przyspieszeniu gminnych i prywatnych procesów inwestycyjnych na terenie wsi Batkowo. Rozmawialiśmy także o ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która wprowadziła istotne ograniczenia dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w pobliżu elektrowni wiatrowych, uniemożliwiając im swobodne rozporządzanie swoim gruntem. W ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych. Dlatego aby nie blokować właścicielom sąsiednich nieruchomości możliwości budowania zabudowy mieszkaniowej, przystąpiono do sporządzania planu miejscowego. Tekst i zdjęcia – Łukasz Kruk

więcej

więcej >>>

środa, 30.08.2017 10:19

UWAGA OGŁOSZENIE!

W III kwartale 2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli planuje ogłosić nabór :
* Podejmowanie działalności gospodarczej, w związku z powyższym zapraszamy mieszańców z obszaru działania LGD którzy są zainteresowani dotacjami do skorzystania z indywidualnych konsultacji przeprowadzanych w poszczególnych gminach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

więcej >>>

środa, 30.08.2017 10:16

Dożynki Wiejskie w Kruszy Podlotowej

19.08.2017 r. w Kruszy Podlotowej odbyły się Dożynki Wiejskie połączone z obchodami 50-lecia istnienia KGW. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez ks. Proboszcza Piotra Dułaka. Część artystyczną poprowadziła Przewodnicząca KGW pani Małgorzata Marciniak. Starostowie dożynek - Agnieszka Lewandowska i Piotr Duszyński wręczyli chleb dożynkowy Panu Wójtowi Tadeuszowi Kacprzakowi, który podziękował rolnikom za trud pracy, a członkiniom koła za wieloletnią działalność. W uroczystości z ramienia WZRKiOR udział wzięła pani Marianna Radzięda - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Bydgoszczy, która wręczyła byłym przewodniczącym i obecnym członkiniom dyplomy uznania i podziękowania. Przybyli goście wysłuchali utworów muzycznych wykonanych przez Beatę Wądrzyk i zespół ,,Kruszowianki”. W czasie uroczystości zbierane do puszki były pieniądze na pomoc poszkodowanym w nawałnicy w Gminie Gostycyn. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do białego rana - przygrywał nam zespół ,,Mario”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości dożynkowych za miłe spotkanie, a szczególnie tym, którzy nie szczędząc czasu i trudu pomagali w przygotowaniach do dożynek. Tekst - M.Marciniak Foto - M.Ciechanowski, J.Sibora

więcej

więcej >>>

środa, 30.08.2017 10:12

SOŁTYS I SOŁECTWO ROKU 2017

Z grona sołtysów i sołectw z całego powiatu inowrocławskiego, Czytelnicy Gazety Pomorskiej wybierają tych, którzy ich zdaniem są najlepszymi. Kandydaci „walczą” o tytuł w jednej z dwóch kategorii - "Najpopularniejszego Sołtysa Roku 2017" lub "Najpopularniejszego Sołectwa Roku 2017". Pierwszy etap powiatowy rozpoczął się 11 sierpnia i zakończy się 5 września o godzinie 21:00. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie, w każdym z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego i w każdej z dwóch kategorii plebiscytu trzech kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, wojewódzkiego etapu Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu. Etap wojewódzki rozpocznie się 8, a zakończy 29 września o godz. 21:00.
W głosowaniu powiatu inowrocławskiego reprezentanci oraz sołectwa Gminy Inowrocław plasują się na wysokich lokatach. Dotychczas najlepiej „radzą sobie” Pan Marek Mielcarek - sołtys Jaksic (2 miejsce), Pani Urszula Lewandowska - sołtys Miechowic (4 miejsce) oraz Krystyna Wysocka - sołtys Jacewa (7 miejsce), natomiast w kategorii „Sołectwo Roku” sołectwo Jaksice (2 miejsce) oraz sołectwo Miechowice (3 miejsce). Zasady głosowania na stronie Gazety Pomorskiej pod adresem: http://www.pomorska.pl/…/soltys-i-solectwo-roku-2017-powia…/
Zachęcamy do głosowania na „naszych” reprezentantów oraz nasze sołectwa!

 

więcej >>>

środa, 30.08.2017 10:09

Wystawa „SOLIDARNOŚĆ NA KUJAWACH ZACHODNICH 1980-1989”

Zarząd Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” oraz Gmina Inowrocław zapraszają wszystkich zainteresowanych na wystawę „SOLIDARNOŚĆ NA KUJAWACH ZACHODNICH 1980 – 1989”, której otwarcie nastąpi 31 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 w sali Centrum Integracji Społecznej w Łojewie (Łojewo 34a) i potrwa do 7 września 2017 r. Na wystawę złożą się dokumenty ze zbiorów Biura Badań Historycznych Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”, materiały udostępnione przez osoby prywatne, plansze wystawy pt. „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 'Solidarność' w Inowrocławiu 1980-1990” oraz inne eksponaty (powielacz, mundury MO, ZOMO, flagi, transparenty itp.).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

więcej >>>

środa, 30.08.2017 10:04

Występ dzieci z Łojewa na dożynkach sołeckich

W sobotę 26 sierpnia 2017r. w Łojewie odbyły się dożynki – podziękowanie za zebrane w tym roku plony zbóż. Po mszy świętej, przed licznie zgromadzonymi gośćmi, dzieci ze świetlicy w Łojewie, zaprezentowały krótki program artystyczny, do którego przygotowywały się już dużo wcześniej, przychodząc codziennie na próby. Podczas występu śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze związane z dożynkami, pracą rolnika i chlebem. Przedstawiły „Abecadło o chlebie” i „Zadania rolnika”. Zatańczyły do dwóch piosenek ludowych: „Nie chcę cie znać” i „Poszło dziewczę po ziele”. W występie dzieci nie zabrakło również humoru związanego z pracą rolnika i nie tylko. Na koniec dziewczynki wykonały układ taneczny do piosenki Williego Williama, pt.: „Ego”. Goście nagrodzili małych wykonawców brawami a panie: sołtys Łojewa Renata Szczygieł oraz starościna dożynek Magdalena Dobrychłop obdarowały dzieci słodkimi upominkami, za które – w imieniu obdarowanych – pięknie dziękuję. Tekst i zdjęcia - Joanna Wesołowska

więcej

więcej >>>

wtorek, 29.08.2017 11:44

Dożynki sołeckie w Sławęcinku

W ostatnią sobotę sierpnia br., przy świetlicy w Sławęcinku, odbyły się uroczystości dożynkowe naszego sołectwa. Tradycyjnie już została odprawiona Msza Święta Dziękczynna za zebrane plony w tym niełatwym roku dla rolników oraz dziękowano za trud ich pracy. Mszę odprawił Proboszcz z Parafii Św. Józefa w Inowrocławiu ksiądz Radosław Orchowicz. Starostami dożynkowymi w tym roku byli rolnicy ze Sławęcinka Państwo Mirosława i Janusz Woźniakowie. Po mszy św. pan Sołtys przywitał gości: -Panią Prezes Banku Spółdzielczego Helenę Kłosowską, - Pana Prezesa SHiUZ Mariusza Wykrzykowskiego oraz wszystkich zebranych, dziękując rolnikom za ofiarną pracę na roli. Każdemu rolnikowi przybyłemu na uroczystość wręczył symboliczny "bochen chleba", życząc aby nigdy go nie zabrakło. Podziękował sponsorom: Państwu Grzegorzowi i Sławomirze Wydra właścicielom firmy HALSŁAW, Panu Światlakowi właścicielowi firmy "Glazura za grosze". Z programem artystycznym wystąpiły dzieci ze świetlicy przygotowane przez opiekuna świetlicy panią Tomaszewską, zdobywając gromkie brawa. Po części oficjalnej Pan Sołtys zaprosił zebranych na poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia. Ciasta upiekły nasze sołeckie gospodynie. Zjedzone kalorie można było spalić na Turnieju Wsi, który wpisał się w dożynki. W różnych konkurencjach zmierzyli się rolnicy ze Sławęcina i Sławęcinka. Zmagania zakończyły się wygraną dla rolników ze Sławęcina, ale będzie rewanż. Dla najmłodszych był dmuchany plac zabaw, gdzie dzieciaki mogły się wyszaleć. Dużą atrakcją cieszył się odrestaurowany traktor URSUS C-325 rocznik 1961 własność Pana Sołtysa. Przez dłuższy czas przygotowywany do stanu oryginalnego i się udało. Wieczorem zabawa taneczna, ale tylko do północy, bo w niedziele dożynki parafialne u JÓZEFA. Pan Sołtys dziękuje wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tych tak ważnych uroczystości rolniczych. Tekst i zdjęcia - Małgorzata Tomaszewska

więcej

więcej >>>

wtorek, 29.08.2017 11:35

Gmina Inowrocław w Radiu PIK - 28.08.2017 r.

Gmina Inowrocław w Radiu PIK W ostatni wakacyjny poniedziałek , w dniu 29 sierpnia, pracownicy Referatu Promocji i Kultury Urzędu Gminy Inowrocław rozmawiali w mobilnym studiu Radia PIK ( zlokalizowanym na inowrocławskim rynku) z dziennikarzem Michałem Słobodzianem o Askakulais, działalności Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich i Stanisławie Przybyszewskim. Posłuchajcie. http://www.radiopik.pl/152,190,28-sierpnia-2017-inowroclaw

więcej

więcej >>>

wtorek, 29.08.2017 11:26

Strona:

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach Szkoła Podstawowa w Górze Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach Gimnazjum Sławęcinek
Kontakt Mapa serwisu